Netwerken

Subsidies voor internationale samenwerking rond innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Overzicht internationale netwerken waarin VLAIO participeert

Network

VLAIO programme

 

 

 

 

 

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Onderzoeksproject

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Ontwikkelingsproject

 
TETRA   

Landbouw-trajecten

COOCK

Eureka

x

x

 

 

 

Eurostars

x

x

 

 

 

CORNET

 

 

x

 

x

Ira-SME

x

x

 

 

 

BEL-SME

x

x

 

 

 

ITEA

x

x

 

 

 

SMART

x

x

     

Penta

x

x

 

 

 

Celtic Next

x

x

 

 

 

Euripides

x

x

 

 

 

ECSEL

x

x

 

 

 

AAL

x

x

 

 

 

FACCE Surplus

x

x

 

x

 

Susan

x

x

 

x

 

Susfood 2

x

 

 

 

 

M-ERA

x

x

 

 

 

ERA-MIN

x

x

 

 

 

MarTera

x

x

 

 

 

SOLAR-ERA.NET

x

x

 

 

 

Smart Grids Plus

x

x

 

 

 

Waterworks

x

x

 

x

 

ICT-AGRI-FOOD

x

x

 

x

 

BLEU BIO

x

x

     

ENUAC

x

x

     

Horizontale netwerken (geen thematische beperking)

Thematische netwerken

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon