Netwerken

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Dit is het overzicht van de internationale netwerken waarin het agentschap participeert.

Horizontale netwerken (geen thematische beperking)

Netwerk Acitiviteiten VLAIO programma Type netwerk
Eureka Bottom up industrial R1D

Bedrijfsinnovatiesteun:

Intergovernmental
Eurostars R1D-intensive SME's

Bedrijfsinnovatiesteun:

Art 185
CORNET Collective research Multilateral, former ERA-NET
Ira-SME SME - experimental
development

Bedrijfsinnovatiesteun:

Multilateral, former ERA-NET
BEL-SME SME - experimental
development

Bedrijfsinnovatiesteun:

Bilateral, intraBelgian cooperation

Thematische netwerken

Netwerk Topic Domein VLAIO programma Type netwerk
ITEA Software intensive systems ICT

Bedrijfsinnovatiesteun:

Eureka cluster
Penta Micro and nanoelectronics ICT

Bedrijfsinnovatiesteun:

Eureka cluster
Celtic Telecommunications ICT

Bedrijfsinnovatiesteun:

Eureka cluster
Euripedes Smart electronics systems ICT

Bedrijfsinnovatiesteun:

Eureka cluster
ECSEL Electronic components and
systems for European

ICT
Smart systems

Bedrijfsinnovatiesteun:

Art 187 (JTI)
AAL Ambient assisted living technological
support aging population
Health & life sciences

Bedrijfsinnovatiesteun:

Art 185
ETB Biotech Health & life sciences

Bedrijfsinnovatiesteun:

Multilatera (former ERA-NET)
FACCE-SURPLUS Agriculture/food security Agro Food

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-NET
Susan Sustainable livestock

Agro Food
Environment

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-NET
Susfood Sustainable food production
and consumption
Agro Food

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund
M-ERA Materials Materials

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund
ERA-MIN Raw materials, mining

Materials
Environment

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund
ERA-MAR Marine technologies/energy Energy

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund
Smart Grids Plus Energy Energy

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund
Waterworks Primary sector Environment

Bedrijfsinnovatiesteun:

ERA-cofund

 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon