Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Netwerken

Subsidies voor internationale samenwerking rond innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Door deelname van VLAIO aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Overzicht internationale netwerken waarin VLAIO participeert

Network

VLAIO programme

 

 

 

 

 

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Onderzoeksproject

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Ontwikkelingsproject

 TETRA   

Landbouw-trajecten

COOCK

Eureka

x

x

 

 

 

THCS

x

x

     

Eurostars

x

x

 

 

 

CORNET

 

 

x

 

x

Ira-SME

x

x

 

 

 

BEL-COO

x

x

 

 

 

ITEA

x

x

 

 

 

SMART

x

x

     

Penta

x

x

 

 

 

Celtic Next

x

x

 

 

 

Euripides

x

x

 

 

 

KDT

x

x

 

 

 

AAL

x

x

 

 

 

FACCE Surplus

x

x

 

x

 

Susan

x

x

 

x

 

Susfood 2

x

 

 

 

 

M-ERA.NET

x

x

 

 

 

ERA-MIN

x

x

 

 

 

MarTera

x

x

 

 

 

SOLAR-ERA.NET

x

x

 

 

 

Smart Grids Plus

x

x

 

 

 

Water4All

x

x

 

 

 

ICT-AGRI-FOOD

x

x

 

x

 

BLEU BIO

x

x

     

ENUAC

x

x

     
CETPartnership

x

x

     
DUT

x

x

     
SBEP

x

x

     

Horizontale netwerken (geen thematische beperking)

Thematische netwerken

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon