Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Netwerken

Subsidies voor internationale samenwerking rond innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Overzicht internationale netwerken waarin VLAIO participeert

Network

VLAIO programme

 

 

 

 

 

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Onderzoeksproject

Bedrijfsinnovatiesteun:   
Ontwikkelingsproject

 TETRA   

Landbouw-trajecten

COOCK

Eureka

x

x

 

 

 

Eurostars

x

x

 

 

 

CORNET

 

 

x

 

x

Ira-SME

x

x

 

 

 

BEL-COO

x

x

 

 

 

ITEA

x

x

 

 

 

SMART

x

x

     

Penta

x

x

 

 

 

Celtic Next

x

x

 

 

 

Euripides

x

x

 

 

 

KDT

x

x

 

 

 

AAL

x

x

 

 

 

FACCE Surplus

x

x

 

x

 

Susan

x

x

 

x

 

Susfood 2

x

 

 

 

 

M-ERA.NET

x

x

 

 

 

ERA-MIN

x

x

 

 

 

MarTera

x

x

 

 

 

SOLAR-ERA.NET

x

x

 

 

 

Smart Grids Plus

x

x

 

 

 

Water4All

x

x

 

 

 

ICT-AGRI-FOOD

x

x

 

x

 

BLEU BIO

x

x

     

ENUAC

x

x

     
CETPartnership

x

x

     
DUT

x

x

     

Horizontale netwerken (geen thematische beperking)

Thematische netwerken

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon