Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

Smart Grids Plus

Wat?

Het ERA-Net Smart Grids Plus is een initiatief van 20 Europese landen en regio’s. Het doel bestaat er in de meest geschikte technologieën, het meest geschikte marktontwerp en de beste adoptie door de stakeholders en klanten te stimuleren. Deze doelstelling past in de visie van Europa over slimme elektriciteitsnetten: elektriciteitsnetten die hernieuwbare energie en een flexibele klantenvraag integreren en productietechnologieën, die een elektriciteitsnet helpen vorm geven met een grote leverzekerheid, gekoppeld aan een lage uitstoot van broeikasgassen, voor een haalbare prijs.

Het initiatief draagt bij tot het realiseren van de Europese R&D agenda’s, zoals de EEGI Innovation Roadmap 2013-2022, ENTSO-E R&D Implementation Plan 2015-17, ENTSO-E R&D Roadmap 2013-2022 en de ETP Smart Grids Strategic Research Agenda (SRA) 2035.

Samenstelling consortium?

 • Oostenrijk (FFG – Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and technology / The Austrian Research Promotion Agency)
 • Kroatië (FZOEU – Environmental Protection and Energy Efficiency Fund)
 • Denemarken (ENDK – Energinet.dk)
 • Finland (TEKES – Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)
 • België- Vlaanderen (Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO))
 • België-Wallonië (SPW – Public Service of Wallonia)
 • Letland (LAS – Latvian Academy of Sciences)
 • Noorwegen (RCN – Research Council of Norway)
 • Zwitserland (DETEC – Swiss Federal Office of Energy)
 • Frankrijk (ADEME – Agence de l’Environment et de la Maîtrise de l’Energie)
 • Duitsland (Forschungszentrum Jülich GmbH)
 • Portugal (FCT – Foundation for Science and Technology)
 • Roemenië (UEFISCDI - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding)
 • Schotland (Scottisch Enterprise)
 • Slovenië (MZIP - Ministry of the Infrastructure and Spatial Planning, Directorate for Energy)
 • Polen (NCBR - National Centre for Research and Development)
 • Spanje (CDTI - Centre for Industrial Technological Development)
 • Zweden (SWEA-STEM - Swedish Energy Agency)
 • Nederland (NWO - The Netherlands Organisation for Scientific Research)
 • Turkije (TUBITAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey)

Status?

Het ERA-Net Smart Grids Plus loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2019.

Ingezette programma's?

Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten.

Doelgroep?

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 2 partners uit 2 verschillende ERA-Net Smart Grid Plus landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Een specifieke vraag over Smart Grids Plus? Contacteer bart.decaesemaeker@vlaio.be, T +32 2 432 42 49

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon