VLAIO Netwerk

Informatie en subsidies voor onze partners

De Vlaamse overheid wil een beter ondernemersklimaat in Vlaanderen creëren. Dit gebeurt niet alleen door rechtstreekse steun aan ondernemers. VLAIO werkt daarvoor ook samen met heel wat partners.