Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

M-ERA.NET

Wat?

M-ERA.NET 3 is een ERA.NET-project onder COFUND (H2020) dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema materialen en engineering.

Samenstelling consortium?

Het netwerk omvat 50 publieke steunverlenende agentschappen uit 36 landen, waaronder 25 EU-lidstaat, 5 geassocieerde en 6 niet-Europese organisaties. 

Een M-ERA.NET project consortium bestaat uit minstens drie steun-vragende partners uit drie verschillende landen (waarvan minstens 2 EU-lidstaten of geassocieerde landen). Voor elk land of regio gelden specifieke criteria. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

M-ERA.NET 3 loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2026 en bouwt voort op de ervaring verworven in de eerdere M-ERA.NET 2 fase die liep van 1 maart 2016 tot 28 februari 2021.

Ingezette programma’s?

VLAIO participeert met de subsidie ontwikkelingsproject en onderzoeksproject. De projecten moeten aan een aantal specifieke criteria voldoen om ontvankelijk te zijn.

Proces?

De evaluatie verloopt in 2 fasen. Bij deelname aan een oproep dient de projectleider van het internationale M-ERA.NET-project een pre-proposal in te dienen bij M-ERA.NET tegen de vooropgestelde limietdatum. De Vlaamse deelnemer die steun vraagt van VLAIO dient daarnaast gelijktijdig ook een VLAIO-Annex bij VLAIO in te dienen. De template hiervoor is hieronder beschikbaar. Na de “extended eligibility” door de betrokken steunverlenende agentschappen worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full-proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door M-ERA.NET 3.

Doelgroep?

De doelgroep van M-ERA.NET 3 is breed en richt zich in het algemeen op bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, die samen met buitenlandse partners een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren. Vlaamse deelnemers die steun vragen van VLAIO dienen te voldoen aan de voorwaarden voor een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie?

www.m-era.net

VLAIO-specifieke documenten voor indiening

Contact

Een specifieke vraag over M-ERA.NET? Contacteer maarten.rockele@vlaio.be, T +32 2 432 43 27.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail