Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

WATERWORKS

Wat?

Het ERA-NET- WATERWORKS is ontstaan uit Water Joint Programming Innitiative (JPI) en Food Security and Climate Change JPI (FACCE). JPIs zijn intergouvernementele initiatieven die de Europese competitiviteit op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie willen versterken. Het is daarbij de bedoeling om nationale en regionale onderzoeksmiddelen te mobiliseren in functie van gemeenschappelijke doelstellingen op het vlak van duurzaam watergebruik.

Het ERANET voorziet een samenwerking van subsidie-agentschappen om samen een Co-Fund oproep te organiseren, waarbij de Europese Commissie een top-up voorziet om meer projecten te kunnen goedkeuren.

Status?

VLAIO nam deel aan de WATERWORKS 2016 call (Waterworks 2015: 2016-2020) waarbij volgende thema’s aan bod kwamen: 

Thema 1: Verhoging van de efficiëntie van watergebruik en weerstandsvermogen m.b.t. klimaatverandering

Thema 2: Monitoring en reduceren van bodem- en waterverontreiniging

Thema 3: Integreren van sociale en economische dimensies in duurzaam beheer van watervoorraden

Er worden 2 projecten met Vlaamse deelname gesteund (Potential en Forward). 

Ingezette programma's?

  • Landbouw (LA)-trajecten
  • O&O-bedrijfsprojecten

Meer informatie?

www.waterjpi.eu

Een specifieke vraag over WATERWORKS? Contacteer kathleen.goris@vlaio.be, T +32 2 432 42 82

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon