Terug naar Netwerken

ICT-AGRI2

Wat


ICT-AGRI-2 is een ERA-NET? project dat wil bijdragen aan de ontwikkeling van een eco-efficiënte, grondstoffenefficiënte en competitieve landbouw door een verhoogd en verbeterd gebruik van ICT en robotica. Het ERA-NET heeft tot doel een gezamenlijke Europese onderzoeksagenda m.b.t. ICT en robotica in de landbouw op te stellen en het Europese onderzoek op vlak van precisielandbouw te versterken. 

Samenstelling consortium

 • België (ILVO en VLAIO)
 • Denemarken (DAFA, DASTI en IFD)
 • Duitsland (BLE en BMELV)
 • Finland (MMM)
 • Frankrijk (IRSTEA)
 • Griekenland (GRNET)
 • Ierland (TEAGASC)
 • Israël (MARD)
 • Italië (MiPAAF)
 • Letland (LAS)
 • Litouwen (ASU)
 • Nederland (DLO, MEA en TNO)
 • Spanje (CTA en INFO MURCIA)
 • Turkije (GDAR en TÜBITAK)
 • Verenigd Koninkrijk (DEFRA)
 • Zwitserland (FOAG)

Status

Het ICT-AGRI-2 ERA-NET liep oorspronkelijk van 1 januari 2014 tot 31 december 2017 en werd daarna verlengd tot 31 december 2018. 

Ingezette VLAIO-programma's


VLAIO participeert met de programma's onderzoeksproject en ontwikkelingsproject.
 

Doelgroep

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 3 verschillende ICT-AGRI-2 ERA-NET landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie

ict-agri.eu

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon