Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

M-ERA

Wat?

M-ERA.NET 2 is een ERA.NET-project onder COFUND (H2020) dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema materialen en engineering.

Samenstelling consortium?

Het netwerk omvat 41 publieke steunverlenende agentschappen uit 28 landen, waaronder 29 nationale, 12 regionale en 4 internationale organisaties. 

Een M-ERA project consortium bestaat uit minstens drie partners uit twee verschillende landen/regio’s. Voor elk land of regio gelden specifieke criteria. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Dit ERA-net loopt van 1 maart 2016 tot 28 februari 2021 en bouwt voort op de ervaring verworven in het eerdere M.ERA.NET project dat liep van 1 februari 2012 tot 31 januari 2016.

Ingezette programma’s?

Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met de subsidie ontwikkelingsproject en onderzoeksproject. De projecten moeten aan een aantal specifieke criteria voldoen om ontvankelijk te zijn.

Proces?

De evaluatie verloopt in 2 fasen. Bij deelname aan een oproep dient de projectleider van het internationale M-ERA.NET-project een pre-proposal in te dienen bij M-ERA.NET tegen de vooropgestelde limietdatum. De Vlaamse deelnemer die steun vraagt van het agentschap dient daarnaast gelijktijdig ook een VLAIO-Annex bij VLAIO in te dienen.  De template hiervoor is hieronder beschikbaar. Na de “extended eligibility” door de betrokken steunverlenende agentschappen worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door M-ERA.NET 2.

Doelgroep?

De doelgroep van M-ERA.NET 2 is breed en richt zich in het algemeen op bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, die samen met buitenlandse partners een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren. Vlaamse deelnemers die steun vragen van VLAIO dienen te voldoen aan de voorwaarden voor een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie?

www.m-era.net

Documenten voor indiening

Een specifieke vraag over M-ERA? Contacteer paul.schreurs@vlaio.be, T +32 2 432 42 85

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon