Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

BLUE BIO

Wat

BLUE BIO is een ERA-NET Cofund dat werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken op het gebied van aquatische biomassa. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Deze oproep heeft als doel om de aquatische biomassa (zowel in zoet als zout water) op een duurzame manier te exploiteren (door o.a. gebruik te maken van duurzame oogstmethoden en nieuwe productiemethoden) om nieuwe producten te identificeren die van belang kunnen zijn voor de verschillende sectoren, zoals de voedings- en voederindustrie en de chemische industrie. Ook toepassingen binnen nutraceutica en cosmetica zijn mogelijk.

Samenstelling consortium

BLUE BIO is een pan-Europees netwerk van 24 publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit 16 lidstaten van de EU-landen/regio's (België-Vlaanderen, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden).

Status

BLUE BIO is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2018 tot november 2022.

Ingezette programma's

VLAIO participeert met de programma’s onderzoeksproject en ontwikkelingsproject.

Doelgroep

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 3 verschillende BLUE BIO landen (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steun verlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail