Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

In 't kort

Om de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen te bevorderen heeft de Europese Commissie binnen H2020 een aantal netwerken die bijdragen tot de realisatie van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area, ERA). Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan deze internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners ook rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Samengevat

Voor wie?
bedrijven en/of kennisintellingen
Voor wat?
internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Bedrag
Specifiek per netwerk of programma

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon