Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

European Partnership for Personalised Medicine - EP PerMed

Gepersonaliseerde geneeskunde vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving van een "one size fits all"-benadering naar een strategie waarbij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten geoptimaliseerd wordt voor elk individu, op basis van de unieke kenmerken (biologisch, levensstijl, omgevingsfactoren) van dit individu.

EP PerMed heeft tot doel om personalised medicine gerelateerde O&O&I (onderzoek, ontwikkeling en innovatie) activiteiten te ondersteunen en alle stappen te faciliteren die nodig zijn opdat de personalised medicine resultaten geïmplementeerd kunnen worden in duurzame gezondheidssystemen ten voordele van de maatschappij.

Eén van de activiteiten van EP PerMed is de lancering en opvolging van gezamenlijke transnationale oproepen (“joint transnational calls”- JTC’s) waarin multinationale innovatieve R&D projecten in het domein van personalised medicine gefinancierd worden.

Samenstelling consortium

De volgende landen (en regio’s) nemen deel aan de voorbereiding van de eerste oproep: Oostenrijk*, België (Vlaanderen, Wallonië, Federatie Wallonië-Brussel: VLAIO, FWO, SPW, FNRS), Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland* (Saksen), Hongarije, IJsland, Ierland*, Israël, Italië (Lombardije, Toscane), Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal (Azoren, Centro Region), Roemenië, Spanje (Catalonië, Navarra), Zweden, Zwitserland, Nederland en Turkije.

*deelname wordt nog bekeken

Status

EP PerMed is een partnerschap dat loopt van 2023 tot 2033.

Ingezette VLAIO-programma's

VLAIO participeert in de gemeenschappelijke transnationale oproepen met de subsidies onderzoeksproject en ontwikkelingsproject.

Doelgroep

Vlaamse (reeds opgerichte) bedrijven die ontvankelijk zijn binnen de reguliere VLAIO onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten, en die samen met buitenlandse bedrijven, zorgorganisaties en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project in het domein van gepersonaliseerde geneeskunde willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen bij VLAIO. Dit omvat ook Vlaamse ziekenhuizen en (non-profit) patiëntenorganisaties met rechtspersoonlijkheid.

Ondernemingen in moeilijkheden op het ogenblik van de beslissing kunnen niet gefinancierd worden. Indien een bedrijf een onderneming in moeilijkheden is op het moment van de indiening bij VLAIO, dan kan het project enkel ontvankelijk zijn indien een plan werd bijgevoegd om de status van “onderneming in moeilijkheden” tijdig te remediëren.

Meer informatie

www.eppermed.eu

Een specifieke vraag? Contacteer: patricia.menten@vlaio.be of lieve.apers@vlaio.be.

Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidscriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steun verlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Documenten voor indiening: volg de online aanvraagprocedure van onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag, meer bepaald EP PerMed.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail