Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

CELTIC NEXT

CELTIC Next  is een EUREKA clusterproject. De basisdoelstelling van CELTIC betreft O&O activiteiten rond telecommunicatie-technieken, - systemen en - diensten. Er wordt gemikt op het bepalen en testen van een "converged" netwerk waarbij het vaste telefonienetwerk, het mobiele netwerk en het internet  in één en enkele infrastructuur (Ipv6-gebaseerd) worden ondergebracht, waardoor Quality of Service (QoS) en hoge betrouwbaarheid bekomen wordt.

CELTIC Next organiseert jaarlijks een projectoproep. Hierbij wordt eerst gevraagd om Project Outlines (PO's ) in te dienen, waarna de geselecteerde PO's gevraagd worden een Full Project Proposal (FPP) in te dienen. Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de CELTIC website.

Het indienen van de Vlaamse projectvoorstellen gebeurt via de subsidiekanalen ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. We verwachten dat de bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners in één aanvraag gebundeld worden. De indiening gebeurt via het VLAIO online platform (zie knop ‘aanvragen’ bij de deelnemende subsidies).  Dit kan in parallel gebeuren met de procedure voor het bekomen van het CELTIC Next label.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het CELTIC Next-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen

Een vraag specifiek over Celtic Next ? Contacteer lieve.apers@vlaio.be

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail