Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

AAL (Active Assisted Living)

Het doel van het Active & Assisted Living Joint Programme (AAL) is het ontwikkelen en op de markt brengen van ICT-gebaseerde oplossingen die ouderen helpen om zelfstandig te blijven, ook als ze last krijgen van lichamelijke/geestelijke beperkingen. Het combineren van ICT met sociale innovatie kan nieuwe (organisatie)vormen van dienstverlening aan ouderen, hun sociale netwerk en (in)formele zorgverleners opleveren. AAL wil ook de financiële duurzaamheid van de sociale/zorgsector bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven versterken. 

Meer info is te vinden op de AAL website.

AAL richt zich tot ondernemingen die nieuwe ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen willen naar de markt brengen en/of implementeren. AAL is bij uitstek geschikt voor Vlaamse kmo’s die nieuwe producten of diensten voor ouderen willen ontwikkelen en de internationale dimensie mee willen exploreren alsook voor Vlaamse zorgorganisaties (woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, verzekeraars,…) die zorgtechnologie willen co-creëren en implementeren.

AAL organiseert jaarlijks een projectoproep die in de loop van het eerste kwartaal opengesteld wordt. Indiening van het internationale projectvoorstel gebeurt centraal bij AAL. Tegelijkertijd met centrale indiening bij AAL moet een aanvraag ingediend worden bij VLAIO.

Steuntoekenning aan projectpartners gebeurt door de deelnemende lidstaten/regio’s volgens de modaliteiten van de desbetreffende nationale/regionale steunprogramma’s. Belangrijk: de begroting van de Vlaamse partners moet conform het VLAIO kostenmodel zijn. Gebruik de VLAIO template voor opmaak van de begroting en als basis voor de begroting en steunvraag in de internationale proposal.

VLAIO participeert met:

  • ontwikkelingsproject: gangbaar projecttype voor de activiteiten verwacht in AAL project
  • onderzoeksproject: uitzonderlijk, in projecten waarbij nog substantieel onderzoek nodig is
  • Specifieke regeling voor samenwerking van een bedrijf met een strategische onderzoekscentra (SOC): overleg SOC met VLAIO vereist voor indiening

Tegelijkertijd met centrale indiening bij AAL moet een aanvraag ingediend worden bij VLAIO, via het portaal voor ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. Hiervoor geldt dezelfde deadline als voor de AAL oproep. Laattijdige indiening leidt onherroepelijk tot onontvankelijkheid.

Na bekrachtiging van de internationale ranking worden de Vlaamse partners in steunbaar gerangschikte projecten uitgenodigd voor een bespreking van het Vlaamse luik.

Een specifieke vraag over AAL? Contacteer alain.thielemans@vlaio.be, T +32 492 150 705

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon