Subsidies & financiering

Subsidies & financiering

We bieden ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Hier vind je subsidies rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Subsidies aan kennisinstellingen, collectieve centra, onderzoekers, clusters, ... vind je bij 'andere doelgroepen'

Alle

opleiding-van-personeel Created with Sketch.

Opleiding

gespecialiseerd-advies Created with Sketch.

Advies

investering-activa Created with Sketch.

Investeringen

onderzoek-ontwikkeling Created with Sketch.

Onderzoek & ontwikkeling

Alle

Alle

Opleiding

Advies

Investeringen

Onderzoek & ontwikkeling

Een maatregel waardoor je als ondernemer financiƫle steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen
Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van advies of aanwerving van een strategisch medewerker
Kmoā€™s kunnen zich laten ondersteunen door een externe deskundige die hen helpt de digitale sprong te maken.
Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken.
Subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Investeringssteun voor vooruitstrevende ecologische technologieƫn die vermeld zijn op een limitatieve technologielijst.
Subsidie voor investeringen in ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.
Subsidie voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject.
Steun voor investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen tussen 1/10 en 15/11 of tussen 19/10 en 15/11/2020.
Dit creƫert werkkapitaal om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een serieuze omzetdaling kennen in de periode augustus-september 2020.
Een premie voor Vlaamse bedrijven met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen.
Via deze lening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, als de verhuurder ook een deel kwijtscheldt
Premie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen.
Premie voor ondernemingen die door exploitatiebeperkingen van de coronamaatregelen een serieuze omzetdaling kennen.
Een financiƫle tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.
Baekeland-mandatenOpenstaande oproep
Mandaat voor doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf
InnovatiemandatenOpenstaande oproep
Subsidie voor strategisch basisonderzoek van postdoctorale onderzoekers i.s.m. kenniscentra of bedrijven.
Subisidies voor internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Steun voor ondernemingen die een strategisch ecologieproject zullen realiseren in het Vlaams Gewest
Compensatie voor hoge CO2-kosten in elektriciteitsintensieve sectoren.
Niet strikt een subsidie maar verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak voor projectontwikkelaars.
Subsidie voor de (her)ontwikkeling of (her)inrichting van bedrijventerreinen.
Subsidie voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op artificiƫle intelligentie (AI).
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op cybersecurity.
Subsidie voor productiehuizen die lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen maken.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de rentetoelage nog altijd aangevraagd worden.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatie nog altijd aangevraagd worden.

Subsidies die afgesloten zijn. Check de vervolgstappen die nog relevant zijn.

1e pilootoproep voor thematische ICON projecten gericht op een innovatieve ā€˜Personalised Medicineā€™ oplossing.
Subsidie voor projecten die de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen onderzoeken.
Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de latere stadia van het innovatietraject
Steun voor studies naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor kmo's
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor grote ondernemingen
Steun voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten
Steun voor projecten gericht op de ontwikkeling van efficiƫntere, veiligere en goedkopere geneesmiddelen.
Vanuit probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen vinden
Subsidie die tussenkomt in de personeelskosten van bedrijventerreinverenigingen.
Subsidie voor het verhogen van de veiligheid op bedrijventerreinen.
Subsidie voor collectief van bedrijven met als doel het verhogen van de kennis en compententie in die bedrijven
Subsidie om de competitiviteit te verhogen van een ruime groep van bedrijven die niet proactief bezig zijn met innovatie

Zoek de gepaste steun voor je onderneming

Ontdek de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.