Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

In 't kort

Via een onderzoeksproject geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidies aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Concreet geeft het agentschap subsidies voor de uitvoering van individuele projecten door één of meerdere bedrijven. Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden.

Bijkomende Europese middelen

Om onderzoek- en ontwikkeling in Vlaanderen  te stimuleren worden in 2021 en 2022 bijkomende middelen ingezet vanuit de Europese faciliteit voor herstel en veerkracht (FHV). Met deze middelen kunnen onder andere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gefinancierd worden. Aan projecten die gefinancierd worden met Europese middelen zijn een beperkt aantal specifieke verplichtingen op het vlak van communicatie en het respecteren van de nationale, regionale en Europese milieuregelgeving verbonden. Een beperkt aantal activiteiten is uitgesloten van financiering door de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Samengevat

Voor wie?
Onderneming actief in het Vlaamse Gewest
Voor wat?
personeels- en andere kosten gerelateerd aan de kennisopbouwfase van een innovatietraject
Bedrag
25 tot 60 % van de projectbegroting, met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail