Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Opgelet! Nieuwe regels maatschappelijke impact vanaf 1 januari 2022.

In 't kort

Via een onderzoeksproject geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidies aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Concreet geeft het agentschap subsidies voor de uitvoering van individuele projecten door één of meerdere bedrijven. Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden.

Samengevat

Voor wie?
Onderneming actief in het Vlaamse Gewest
Voor wat?
personeels- en andere kosten gerelateerd aan de kennisopbouwfase van een innovatietraject
Bedrag
25 tot 60 % van de projectbegroting, met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail