In 't kort

TETRA-projecten hebben tot doel om TEchnologie te TrAnsfereren van het hoger onderwijs naar een ruime groep ondernemingen (kmo’s) en/of social profit organisaties. Daarnaast is er ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse hogescholen en universiteiten
Voor wat?
praktijkgericht onderzoek en kennisoverdracht op maat van de doelgroep en het hoger onderwijs
Bedrag
92,5% van de aanvaarde begroting

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail