Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

SBEP

Wat

Het Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) is een co-funded partnerschap onder Horizon Europe, en geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond maritieme en mariene technologieën en voor blauwe groei. SBEP versnelt de transformatie naar een klimaatneutrale, duurzame, productieve en competitieve blauwe economie tegen 2030, en creëert en ondersteunt de nodige voorwaarden voor een gezonde oceaan voor de mens tegen 2050.

Dit partnerschap loopt van 1 september 2022 tot 31 december 2029.

Samenstelling consortium

Het netwerk omvat 60 steunverlenende actoren uit 25 landen.

Een SBEP projectconsortium bestaat uit minstens 3 onafhankelijke partners uit 3 verschillende deelnemende landen. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende actoren in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Ingezette programma’s

VLAIO neemt deel met de programma's voor onderzoeks- en ontwikkelingsproject.

De projecten dienen te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van deze programma's.

Proces

De evaluatie verloopt in 2 fasen. Bij deelname aan een oproep dient de projectleider van het internationale SBEP-project een pre-proposal in te dienen bij SBEP tegen de vooropgestelde limietdatum. De Vlaamse deelnemer die steun vraagt van VLAIO dient gelijktijdig ook een aanvraag in bij VLAIO. Na de ontvankelijkheidscontrole door de betrokken steunverlenende actoren en SBEP worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door SBEP.

Doelgroep

De doelgroep van SBEP is breed en richt zich in het algemeen op bedrijven en onderzoeksinstellingen, die samen met buitenlandse partners een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren. Vlaamse deelnemers die steun vragen van VLAIO dienen te voldoen aan de vereisten van de ingezette kanalen van de ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten. Dit betekent dat de aanvragers bedrijven zijn met een exploitatievestiging in Vlaanderen die in staat is de projectresultaten in voldoende mate in Vlaanderen te exploiteren

Meer informatie?

bluepartnership.eu

Documenten voor indiening

  • Templates voor indiening bij SBEP vind je op bluepartnership.eu.
  • Voor indiening bij VLAIO volg je de aanvraagprocedures en documenten van het gekozen programma: onderzoeksproject of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag en SBEP te selecteren als Euronetwerk!

Overweeg je een projectaanvraag in te dienen bij SBEP? Het is verplicht contact op te nemen met VLAIO (jozef.ghijselen@vlaio.be, +32 2 432 42 40) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail