Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

SMART

SMART is een door de industrie aangestuurd EUREKA-clusterprogramma voor ‘advanced manufacturing’. Het doel is om O&O&I-projecten op het gebied van samenwerking, internationaal en dicht bij de markt te bevorderen.

SMART organiseert jaarlijks een projectoproep. Hierbij wordt eerst gevraagd om Project Outlines (PO's ) in te dienen, waarna de geselecteerde PO's gevraagd worden een Full Project Proposal (FPP) in te dienen. Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de SMART-website.

Het indienen van de overeenkomstige Vlaamse projectvoorstellen dient te gebeuren volgens de algemene onderrichtingen voor het indienen van een ontwikkelings- of onderzoeksproject bij VLAIO. De bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners moeten in één Vlaamse aanvraag dienen gebundeld te worden.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het SMART-label verkrijgt (meer info op de SMART-website)
  • de partners een ondertekende internationale consortium overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen

Een vraag specifiek over SMART? Contacteer alain.thielemans@vlaio.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail