Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

ITEA 3

ITEA is een industriegedreven Europees ecosysteem voor collaboratieve R&D projecten die raken aan de brede thematiek van software-intensieve systemen. Er wordt elk jaar een Europese projectoproep georganiseerd (in 2 fases). De beste projecten krijgen een Eureka! Label, waarmee de projectpartners elk in hun eigen land innovatiesteun kunnen aanvragen. In Vlaanderen is dit via een ontwikkelings- of onderzoeksproject bij VLAIO. Vanuit VLAIO kunnen we je ook introduceren in het ecosysteem, en bieden we ondersteuning in de PO en FPP fase waar nodig.

ITEA (voluit: Information Technology for European Advancement) is formeel een Eureka!-cluster. De organisatie spitst zich toe op het ondersteunen en stimuleren van competentie in de ontwikkeling van software-intensieve systemen. ITEA is 20 jaar geleden gegroeid vanuit een aantal leidende bedrijven (waaronder Barco) voor wie softwaretechnologie een kerncompetentie is bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het huidige netwerk, ITEA3 is de opvolger van ITEA en ITEA2.

ITEA organiseert jaarlijks een projectoproep. Hierbij wordt eerst gevraagd om Project Outlines (PO, een eerder beknopte omschrijving) in te dienen. De geselecteerde PO’s worden vervolgens gevraagd een Full Project Proposal (FPP) in te dienen. De beste projecten krijgen een Eureka! Label. Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de ITEA3 website.

Het indienen van de Vlaamse projectvoorstellen gebeurt via de subsidiekanalen ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. We verwachten dat de bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners in één aanvraag gebundeld worden. De indiening gebeurt via het VLAIO online platform (zie knop ‘aanvragen’ bij de deelnemende subsidies). Merk op dat voor ITEA projecten er met een deadline voor indiening gewerkt wordt. Deze wordt na de labelling van de FPP’s gecommuniceerd aan de Vlaamse projectpartners.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het ITEA-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.

Een specifiek vraag over ITEA? Contacteer frederik.devusser@vlaio.be.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon