Subsidies & financiering

Subsidies & financiering

We bieden ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Hier vind je subsidies rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Subsidies aan kennisinstellingen, collectieve centra, onderzoekers, clusters, lokale besturen ... vind je bij 'VLAIO Netwerk'.

Alle

Alle

Opleiding

Advies

Investeringen

Onderzoek & ontwikkeling

Een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen
Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van advies of aanwerving van een strategisch medewerker
Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken.
Subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Investeringssteun voor vooruitstrevende ecologische technologieën die vermeld zijn op een limitatieve technologielijst.
20 tot 40% steun, afhankelijk van grootte onderneming en technologie, voor investeringen in vergroening of energie-efficiëntie
Steun voor ondernemingen die een strategisch ecologieproject zullen realiseren in het Vlaams Gewest
Energiesteun 2Geen aanvraag meer mogelijk
25% - 35% van de meerkosten voor gas en elektriciteit voor bedrijven met daling van de EBITDA van minstens 50% in 1ste kwartaal 23
Subsidie voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject.
Steun voor het onderzoeken van de technische en/of wetenschappelijke haalbaarheid van een innovatief vervolgproject.
Een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.
Mandaat voor doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf
Subsidie voor strategisch basisonderzoek van postdoctorale onderzoekers i.s.m. kenniscentra of bedrijven.
50% steun voor kmo’s die extern advies en begeleiding inkopen om hun bedrijf te versterken inzake cyberveiligheid.
Subisidies voor internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Een mix van financiële steun (€ 50.000), externe expert-begeleiding en een business case advies voor innovatieve starters.
Subsidie voor investeringen in ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.
BAR - Brexit Adjustment ReserveGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor bedrijven, organisaties en overheidsinstanties om de negatieve impact van de Brexit in Vlaanderen te verzachten
Lening op 2 of 5 jaar voor het ondersteunen van acute liquiditeitsnoden als gevolg van de oorlog in Oekraïne
Compensatie voor hoge CO2-kosten in elektriciteitsintensieve sectoren.
Subsidie aan samenwerkingsverbanden van onderzoeksorganisaties en ondernemingen voor interdisciplinair coöperatief onderzoek.
Steun aan samenwerkingsprojecten gericht op de demonstratie en ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie voor downstreamtoepassingen
Kmo’s kunnen een gratis eerstelijnswaterscan of een gesteunde uitgebreide waterscan laten uitvoeren.
Subsidie voor productiehuizen die lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen maken.
Niet strikt een subsidie maar verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak voor projectontwikkelaars.
Steun voor projecten van partnerschappen binnen de sector maakindustrie/machine bouw en de sector chemie en kunststoffen.
Subsidie voor de (her)ontwikkeling of (her)inrichting van bedrijventerreinen.
Brexit veerkrachtsubsidieGeen aanvraag meer mogelijk
Een subsidie waarmee kmo’s die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit worden ondersteund.
Steun voor kmo's om samen met een aanbieder van pilootinfrastructuur de haalbaarheid van een bio-gebaseerde toepassing te testen
EnergiesteunGeen aanvraag meer mogelijk
25% tot 35% van de meerkosten voor gas en elektriciteit voor ondernemingen met operationeel verlies in het 4e kwartaal 2022.
Blue deal waterbesparende investeringenGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en voor het herstel van het grondwaterpeil.
Globalisatiemechanisme 2021Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die in 2021 omzetverlies leden door de coronamaatregelen.
Vlaams beschermingsmechanisme 12Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in het eerste kwartaal 2022.
Subsidie voor partnerschappen die een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie willen opstarten.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.
Digitale transformatieprojectenGeen aanvraag meer mogelijk
Kmo’s kunnen zich laten ondersteunen door een externe deskundige die hen helpt de digitale sprong te maken.
Beveiliging bedrijventerreinenGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor het verhogen van de veiligheid op bedrijventerreinen.
IncubatorenGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor de inrichting van bedrijfsverzamelgebouwen die aan innovatieve starters onderdak bieden.
Bedrijvencentra en doorgangsgebouwenGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
BedrijventerreinmanagementGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie die tussenkomt in de personeelskosten van bedrijventerreinverenigingen.
Corona hinderpremieGeen aanvraag meer mogelijk
Premie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen.
HeropstartleningGeen aanvraag meer mogelijk
Lening voor de financiering van de herbevoorrading en de heropstart van activiteiten in 2021
HandelshuurleningGeen aanvraag meer mogelijk
Via deze lening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, als de verhuurder ook een deel kwijtscheldt
GlobalisatiemechanismeGeen aanvraag meer mogelijk
Voor ondernemingen die tussen 1/4 en 31/12/2020 een omzetdaling van 60% én een boekhoudkundig verlies leden (coronavirus)
Dit creëert werkkapitaal om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Oproep afgesloten
Corona-omboekingspremieGeen aanvraag meer mogelijk
Steunmaatregel voor ondernemingen uit de evenementensector die door de coronamaatregelen grote omboekingskosten kenden.
Corona compensatiepremieGeen aanvraag meer mogelijk
Compensatie voor serieuze omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.
Vlaams beschermingsmechanisme 1Geen aanvraag meer mogelijk
Steun bij serieuze omzetdaling in de periode augustus-september 2020.
Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 2Geen aanvraag meer mogelijk
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 1/10 en 15/11 of tussen 19/10 en 15/11/2020.
Vlaams beschermingsmechanisme 3Geen aanvraag meer mogelijk
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 16/11 en 31/12)2020 (coronavirus).
Vlaams beschermingsmechanisme 4Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in januari 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 5Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in februari 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 6Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in maart 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 7Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in april 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 8Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in mei 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 10Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen van 1 juli t.e.m. 30 september 2021.
Corona ondersteuningspremieGeen aanvraag meer mogelijk
Een premie voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 60%. Kan niet meer aangevraagd worden
Vlaams beschermingsmechanisme 9Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in juni 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 11Geen aanvraag meer mogelijk
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen van 20 november t.e.m. 31 december 2021.
Ontwikkelingsproject op pilootschaalGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de latere stadia van het innovatietraject.
Projectoproep Extended RealityGeen aanvraag meer mogelijk
Subsidie voor projecten die de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen onderzoeken.