Subsidies & financiering

Subsidies & financiering

We bieden ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Hier vind je subsidies rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Subsidies aan kennisinstellingen, collectieve centra, onderzoekers, clusters, ... vind je bij 'andere doelgroepen'

Alle

Alle

Opleiding

Advies

Investeringen

Onderzoek & ontwikkeling

Een maatregel waardoor je als ondernemer financiƫle steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen
Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van advies of aanwerving van een strategisch medewerker
Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken.
Subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Investeringssteun voor vooruitstrevende ecologische technologieƫn die vermeld zijn op een limitatieve technologielijst.
Subsidie voor investeringen in ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.
Subsidie voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject.
Steun voor investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in april 2021.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in mei 2021.
Lening voor de financiering van de herbevoorrading en de heropstart van activiteiten in 2021
Voor ondernemingen die tussen 1/4 en 31/12/2020 een omzetdaling van 60% Ć©n een boekhoudkundig verlies leden (coronavirus)
Via deze lening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, als de verhuurder ook een deel kwijtscheldt
Een financiƫle tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.
Steun voor het onderzoeken van de technische en/of wetenschappelijke haalbaarheid van een innovatief vervolgproject.
Mandaat voor doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf
Subsidie voor strategisch basisonderzoek van postdoctorale onderzoekers i.s.m. kenniscentra of bedrijven.
45% steun voor kmoā€™s die extern advies en begeleiding inkopen om hun bedrijf te versterken inzake cyberveiligheid.
Subisidies voor internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Een subsidie waarmee kmoā€™s die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit worden ondersteund.
Een mix van financiĆ«le steun (ā‚¬ 50.000), externe expert-begeleiding en een business case advies voor innovatieve starters.
Steun voor ondernemingen die een strategisch ecologieproject zullen realiseren in het Vlaams Gewest
Compensatie voor hoge CO2-kosten in elektriciteitsintensieve sectoren.
BrownfieldconvenantOpenstaande oproep
Niet strikt een subsidie maar verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak voor projectontwikkelaars.
Subsidie voor de (her)ontwikkeling of (her)inrichting van bedrijventerreinen.
Subsidie voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
Subsidie voor productiehuizen die lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen maken.
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op cybersecurity.
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op artificiƫle intelligentie (AI).
Premie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen. Niet meer aan te vragen.
Dit creƫert werkkapitaal om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Oproep afgesloten
Steun bij serieuze omzetdaling in de periode augustus-september 2020. Kan niet meer aangevraagd worden.
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 1/10 en 15/11 of tussen 19/10 en 15/11/2020. Niet meer aan te vragen.
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 16/11 en 31/12)2020 (coronavirus). Kan niet meer aangevraagd worden.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in januari 2021. Kan niet meer aangevraagd worden.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in februari 2021. Kan niet meer aangevraagd worden.
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in maart 2021. Kan niet meer aangevraagd worden.
Kan niet meer aangevraagd worden
Een premie voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 60%. Kan niet meer aangevraagd worden
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatie nog altijd aangevraagd worden.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de rentetoelage nog altijd aangevraagd worden.

Subsidies die afgesloten zijn. Check de vervolgstappen die nog relevant zijn.

Subsidie die tussenkomt in de personeelskosten van bedrijventerreinverenigingen.
Subsidie voor het verhogen van de veiligheid op bedrijventerreinen.
Subsidie voor bedrijven die op korte termijn een belangrijk digitaal transformatieproject willen uitvoeren.
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor kmo's
Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de latere stadia van het innovatietraject
Steun voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten
1e pilootoproep voor thematische ICON projecten gericht op een innovatieve ā€˜Personalised Medicineā€™ oplossing.
Subsidie voor projecten die de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen onderzoeken.
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor grote ondernemingen
Steun voor projecten gericht op de ontwikkeling van efficiƫntere, veiligere en goedkopere geneesmiddelen.
Subsidie voor collectief van bedrijven met als doel het verhogen van de kennis en compententie in die bedrijven
Vanuit probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen vinden
Subsidie om de competitiviteit te verhogen van een ruime groep van bedrijven die niet proactief bezig zijn met innovatie

Zoek de gepaste steun voor je onderneming

Ontdek de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.