Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

ITEA

ITEA is een industriegedreven Europees ecosysteem voor collaboratieve R&D projecten die raken aan de brede thematiek van software-intensieve systemen. Er wordt elk jaar een Europese projectoproep georganiseerd (in 2 fases). De beste projecten krijgen een Eureka! Label, waarmee de projectpartners elk in hun eigen land innovatiesteun kunnen aanvragen. In Vlaanderen is dit via een ontwikkelings- of onderzoeksproject bij VLAIO. Vanuit VLAIO kunnen we je ook introduceren in het ecosysteem, en bieden we ondersteuning in de voorbereidende fase waar nodig.

ITEA (voluit: Information Technology for European Advancement) is formeel een Eureka!-cluster. De organisatie spitst zich toe op het ondersteunen en stimuleren van competentie in de ontwikkeling van software-intensieve systemen.

ITEA organiseert jaarlijks een projectoproep. Hierbij wordt eerst gevraagd om Project Outlines (PO, een eerder beknopte omschrijving) in te dienen. De geselecteerde PO’s worden vervolgens gevraagd dit verder uit te werken tot een Full Project Proposal (FPP) in te dienen. De beste projecten krijgen een Eureka! Label. Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de ITEA website.

Daarnaast worden regelmatig calls georganiseerd rond een specifiek thema in samenwerking met de andere EUREKA Clusters.

Het indienen van de Vlaamse projectvoorstellen gebeurt via de subsidiekanalen ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. We verwachten dat de bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners in één aanvraag gebundeld worden. De indiening gebeurt via het VLAIO online platform (zie knop ‘aanvragen’ bij de deelnemende subsidies). Merk op dat voor ITEA projecten er met een deadline voor indiening gewerkt wordt. Deze wordt na de labelling van de FPP’s gecommuniceerd aan de Vlaamse projectpartners.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het ITEA-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.

Een specifiek vraag over ITEA? Contacteer frederik.devusser@vlaio.be, T +32 2 432 42 98

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail