Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

PENTA

PENTA is een EUREKA Cluster die over een periode van 5 jaar € 1,5 miljard collaboratieve R&D-besteding in het domein van micro- en nano-elektronica en elektronische systemen wenst te realiseren.

PENTA werd opgericht onder impuls van AENEAS, de industrie-associatie voor micro- en nano-elektronica en is een complementair programma aan ECSEL, waarmee het zijn strategische onderzoeksagenda deelt.

Aan het begin van het PENTA-programma ligt de focus op toepassingen in automotive, gezondheidszorg en productie technologieën. Projecten die onder de MASRIA vallen, maar toch buiten de toepassingsgebieden, kunnen eveneens ondersteund worden, in samenspraak met de betreffende subsidiërende overheden.

PENTA organiseert jaarlijks een projectoproep. Eerst dienen de geïnteresseerden een Project Outlines (PO's ) in, na selectie van de PO’s wordt er een een Full Project Proposal (FPP) verwacht. De projecten binnen PENTA strekken voor Vlaanderen van TRL3 tot en met TRL7.

Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de www.penta-eureka.eu.

Vlaamse projectvoorstellen houden zich aan de algemene voorwaarden voor het indienen van projecten bij VLAIO: onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten. De bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners moeten in één Vlaamse aanvraag gebundeld worden.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor ‘extra steun voor samenwerking’ als:

  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd;
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project;
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.

Een specifieke vraag over PENTA? Contacteer francis.deprez@vlaio.be, T +32 2 432 43 01

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail