Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

FACCE-SURPLUS

Wat?

Het ERANET FACCE-SURPLUS is ontstaan vanuit het Joint Programming Initiative FACCE (Agriculture Food Security and Climate Change). In deze JPI werken 21 landen samen om, in het licht van de klimaatsveranderingen, te blijven streven naar een duurzame landbouw die onze voedselbevoorrading garandeert.

Het ERANET voorziet een samenwerking van een 18-tal subsidie-agentschappen om samen een Co-Fund oproepen te organiseren gericht op de ontwikkeling van een Europese duurzame en veerkrachtige landbouwproductie, zowel om voeding te produceren als om de bio-based economie te bedienen.

De Co-Fund oproep waarvoor de Europese Commissie een top-up voorziet, (om meer projecten te kunnen laten goedkeuren) is gericht op onderzoeksprojecten die streven naar een geïntegreerde aanpak voor productie van groene (plant) biomassa die op een zo efficiënt mogelijke wijze getransformeerd wordt naar diverse eindproducten (voeding, chemie, energie, …). Hierbij is het uiteraard van belang dat de voorziene systemen niet alleen economisch rendabel zijn, maar ook ecologisch en maatschappelijk verantwoord en voldoende flexibel aanpasbaar zijn zodat de landbouw veerkracht bekomt voor toekomstige veranderingen (waaronder klimaat, grondstofschaarste en landgebruik). Er zijn drie subthema’s gekozen, projecten kunnen een combinatie voorzien of zich focussen op één van de drie thema’s:

 • ruimtelijke afstemming van het landgebruik om de productie en transformatie van biomassa te verhogen, met aandacht voor een efficiënt gebruik van de groene (plant) biomassa via cascading (met ontwikkeling van nieuwe transformaties hiervoor);
 • het ontwikkelen van markten voor een breed scala van producten en diensten die geproduceerd worden in een geïntegreerde systeem voor voeding en biogebaseerde componenten voor niet-voedingstoepassingen;
 • duurzaamheid intensiveren van de landbouw die gericht is op geïntegreerde voeding en biogebaseerde componenten voor niet voedingstoepassingen door het ontwikkelen van systeem-gebaseerde benaderingen voor het beheer van de beschikbare gronden.

Er is deelname vanuit drie landen nodig en voor elke aanvrager geldt dat de nationale/regionale programma richtlijnen moeten gevolgd worden.

Na deze eerste Co-Fund oproep voorziet het ERANET FACCE SURPLUS jaarlijkse oproepen (thema’s kunnen verschillen van deze, maar zullen steeds passen in het thema om tot een duurzame en veerkrachtige landbouw te komen gericht op geïntegreerde systemen voor voeding en niet-voedingstoepassingen).

Samenstelling van het consortium?

De volgende partners nemen deel:

 • VLAIO (Vlaanderen),
 • FWO (Vlaanderen),
 • FNRS (Wallonië),
 • Research Promotion Foundation (Cyprus),
 • InnovationsFonden (Denemarken),
 • Pollumajandusminstererium (Estland),
 • Ministry of Agriculture and Forestery (Finland),
 • INRA (Frankrijk),
 • ANR (Frankrijk),
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (Duitsland),
 • Bundesministerium für Ernahrung und Landwirtschaft (Duitsland),
 • Minstero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Italië),
 • RCN (Noorwegen),
 • NCBR (Polen),
 • UEFISCDI (Roemenië),
 • INIAS (Spanje),
 • NWO (Nederland),
 • The Department for Environment, Food and Rural Affairs (Verenigd Koninkrijk).

Status?

ERA-FACCE-SURPLUS loopt van 2015 tot en met februari 2020. 

Ingezette programma's?

VLAIO participeert met:

Doelgroep?

De doelgroep is breed. Alle ondernemingen die instaan voor de productie van groene biomassa (land-en tuinbouw) en alle ondernemingen die instaan voor de verwerking van de gewassen tot eindproducten kunnen baat hebben met deze onderzoeksprojecten (valorisatie van nevenstromen op de boerderij, op de verwerkende bedrijven, ontwikkelen van nieuwe productstromen, …).

Meer informatie?

faccesurplus.org

Documenten voor indiening

 • In het kader van LA-trajecten: 
  ERA FACCE SURPLUS annex LA-TR: Annex aan ERANET Cofund FACCE SURPLUS projectvoorstellen voor LA-trajecten
 • In het kader van bedrijfsprojecten :
  Volg de online aanvraagprocedure van onderzoeksproject of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag!

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail