Toegankelijkheidverklaring

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  1. Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  2. Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  3. Begrijpelijk: informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  4. Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring vlaio.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op vlaio.be de algemene website van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Letters vergroten

Vind je het lettertype op de site te klein om vlot te lezen? Dan kan je het eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van je browser.

Documenten

We streven ernaar om alle documenten als toegankelijke pdf's aan te bieden, behalve als het gaat om templates die verplicht ingevuld moeten worden als bijlage aan subsidieaanvragen. Als je toch nog problemen ondervindt met het lezen van een elektronisch document, aarzel dan niet om ons te contacteren. Mail naar webmaster@vlaio.be met vermeldingen van de publicatietitel. We zullen ons best doen om je een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen en ze op de website te vervangen.

Nalevingsstatus vlaio.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Hoewel bij de bouw van de website in het bestek uitdrukkelijk geëist werd dat de website toegankelijk zou zijn, blijken er toch nog een aantal zaken niet conform de wettelijke vereisten. VLAIO is zich bewust hiervan en heeft een dienstverlener aangesteld om deze zo snel als mogelijk op te lossen. Alle opmerkingen en suggesties wat dit betreft zijn welkom, Mail ze naar webmaster@vlaio.be.

vlaio.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen.

Niet-naleving van het bestuursdecreet:

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. We doen grote inspanningen om alle filmpjes die op de website getoond worden te ondertitelen. Opgenomen webinars tonen de presentaties. Contacteer ons bij problemen.
  • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
  • Sommige elementen hebben nog geen aria-label of dubbele ID’s. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
  • Sommige anchor elementen verwijzen naar onbestaande content, dit word verder bekeken bij de volgende update

Contact

Ondervind je problemen en wens je hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van vlaio.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Dan kan je deze mailen naar webmaster@vlaio.be.