Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

EUREKA

Een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject kan extra steun genieten voor samenwerking wanneer het wordt uitgevoerd als Vlaams deelproject in een EUREKA-project. Dergelijk project vergt verschillende procedures:

  • de aanvraag van het EUREKA-label: een internationale evaluatieprocedure ter erkenning van de kwaliteit naar EUREKA-normen. Deze procedure start met het indienen van een ingevulde EUREKA Project Form, downloadbaar via de EUREKA-website;
  • steunaanvragen per deelnemende lidstaat, volgens de richtlijnen van de betreffende overheden. Voor Vlaamse bedrijven is dit VLAIO.

Projecten van de EUREKA-Clusters (ITEAEURIPIDESPENTA, CELTIC, SMART, EUROGIA) of EUROSTARS volgen een eigen indieningsprocedure.
 
Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het EUREKA-label verkrijgt;
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd;
  • ten minste 2 lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project;
  • geen van de ondernemingen meer dan 70 % van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.  

EUREKA is een intergouvernementele organisatie waarvan vandaag 41 landen en de Europese Unie lid zijn. Het initiatief is gericht op de bevordering van de internationale samenwerking in toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling. De organisatie werd in 1985 opgericht om de competitiviteit van de Europese industrie te versterken via het faciliteren van de opbouw en financiering van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.
 
In een EUREKA-project bepalen de partners zèlf het samenwerkingsverband, de inhoud, en timing van hun project. Het internationaal budget van een EUREKA-project bedraagt minimaal € 500.000 (indicatief), evenwichtig verdeeld over de partners. Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door de industriële partners (minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten). Voor steun kunnen de partners elk apart terecht bij de eigen nationale of regionale overheden. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op VLAIO. Het EUREKA-netwerk staat in voor een kwaliteitscontrole: na een internationale evaluatie krijgen goedgekeurde projecten het 'EUREKA-label’.
 
EUREKA omvat ook ‘Clusters’, zoals ITEAEURIPIDESPENTACELTIC, SMART en EUROGIA. Deze ondersteunen de opbouw van (sub)projecten in een specifiek onderzoeksterrein of industriële sector. Hiertoe beschikken ze over een eigen organisatiestructuur.

EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma, opgezet in 2008, op aanzet van EUREKA. Het werd uitgewerkt in samenwerking met de Europese Commissie en mikt op projecten van Onderzoek & Ontwikkeling door kmo's. EUROSTARS voorziet in een gecentraliseerde indienings- en evaluatieprocedure, maar de partners worden gefinancierd door de overheden van de deelnemende lidstaten, die vooraf een jaarlijks steunbudget vastlegden. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen gefinancierd worden op basis van de modaliteiten van het programma voor O&O-bedrijfsprojecten van het agentschap.

Een overzicht van EUREKA-projecten, met een technische beschrijving en een identificatie van de partners, vind je op de internationale website van EUREKA. Je kan er projecten opzoeken op basis van activiteitensectoren, deelnemende partners, of keywords. Je vindt er ook het elektronisch formulier voor de aanvraag van het EUREKA-label. De website biedt daarnaast  een overzicht van conferenties en partnering events, publicaties, links, en de coördinaten van de buitenlandse contacten voor informatie rond financiële steunverlening en begeleiding.

Documenten voor indiening

Een vraag specifiek over Eureka? Contacteer lieve.apers@vlaio.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail