Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

EURIPIDES

EURIPIDES is de samensmelting van de twee eerder afzonderlijk bestaande EUREKA Clusters EURIMUS II en PIDEA+.

EURIMUS (=EUREKA Industrial Inititative for Microsystems)-projecten hadden betrekking op “Microsysteem Technologieën”, waarbij microsensoren, microactuatoren en signaalprocessing gecombineerd worden in één behuizing en waarbij microtechnologie wordt gebruikt om deze te realiseren. De PIDEA -projecten waren gezamenlijke O&O-initiatieven met betrekking tot het verpakken en interconnecteren van geïntegreerde schakelingen in de ICT-wereld.

In EURIPIDES worden de twee actieterreinen gecombineerd. Je vindt een omschrijving van het technologiedomein in het ‘White Book’ dat samen met informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen, en de oproepdata, beschikbaar is op de EURIPIDES website.

Het indienen van de Vlaamse projectvoorstellen gebeurt via de subsidiekanalen ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. We verwachten dat de bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners in één aanvraag gebundeld worden. De indiening gebeurt via het VLAIO online platform (zie knop ‘aanvragen’ bij de deelnemende subsidies). Dit kan in parallel gebeuren met de procedure voor het bekomen van het EURIPIDES label.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het EURIPIDES-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen

Een vraag specifiek over Euripides? Contacteer francis.deprez@vlaio.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail