In 't kort

Een Space Lab is een samenwerkingsproject gericht op de demonstratie en de verdere ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie voor downstreamtoepassingen. Via een kennisinstelling worden vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht om gezamenlijk te werken aan concrete use-cases. Daarbij zullen de betrokken partijen oog hebben voor de huidige maatschappelijke uitdagingen.

Het doel is om bedrijven uit de ruimtevaartsector kansen te geven om het ruime pallet van mogelijkheden die datasets en technologie uit de ruimtevaartsector bieden in downstreamtoepassingen te demonstreren.

Samengevat

Voor wie?
partnerschappen bestaande uit 3 partijen met minstens 2 ondernemingen
Voor wat?
samenwerkingsprojecten gericht op de demonstratie en de verdere ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie voor downstreamtoepassingen
Bedrag
maximum € 132.500

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail