O&O haalbaarheidsstudie

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

In 't kort

Vanaf mei 2021 kunnen bedrijven die een innovatief project beogen waarbij de haalbaarheid nog onvoldoende duidelijk is een beroep doen op steun voor een O&O haalbaarheidsstudie. 

Een haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

De innovatie die met het innovatieve vervolgtraject beoogd wordt moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen. De haalbaarheidsstudie is een voorbereiding voor een steunbaar innovatief vervolgtraject (onderzoeks-, ontwikkelings- en ICON-projecten, … van het agentschap).

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen, non-profitorganisaties en publiekrechtelijke organisaties
Voor wat?
onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten
Bedrag
40 tot 50% van de projectbegroting, met een minimale steun €25.000 en maximale steun €50.000

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail