In 't kort

Steun voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie beogen zowel van de onderneming als van de Vlaamse economie.

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS).

Samengevat

Voor wie?
Kmo's en grote ondernemingen
Voor wat?
Investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject
Bedrag
Basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail