Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

In 't kort

De strategische transformatiesteun maakt opleidings‐ en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.

Deze steun is de opvolger van de strategische steunmaatregel die liep tot en met 31 december 2021. De bijgestuurde versie is vanaf 1 januari 2022 van kracht, en verlegt bepaalde accenten. In de gewijzigde beoordeling staan innovatie, internationale economische competitiviteit, kennisdisseminatie en aandacht voor verduurzaming centraal.

Opgelet: Voor steunaanvragen ingediend vanaf 1 september 2023 ondergaat het beoordelingskader een bijkomende wijziging: voor parameter 4 “De mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne en externe waardeketen.” dient elk projectvoorstel vanaf die datum minstens de minimumscore “Goed” te behalen.

Samengevat

Voor wie?
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat?
investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject
Bedrag
basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.