Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

In 't kort

De strategische transformatiesteun maakt opleidings‐ en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.

Deze steun is de opvolger van de strategische steunmaatregel die liep tot en met 31 december 2021. De bijgestuurde versie is vanaf 1 januari 2022 van kracht, en verlegt bepaalde accenten. In de gewijzigde beoordeling staan  innovatie, internationale economische competitiviteit, kennisdisseminatie en aandacht voor verduurzaming centraal.

Let op: de regionale steunkaart, een verzameling gemeenten waarin een grote onderneming moet investeren om investeringssteun te kunnen ontvangen, liep af op 31 december 2021. Dat betekent dat grote ondernemingen momenteel geen investeringssteun kunnen aanvragen. De nieuwe regionale steunkaart 2022 – 2027 is nog niet gekend. De informatie wordt beschikbaar gesteld van zodra de nieuwe regionale steunkaart werd goedgekeurd door de Europese Commissie.

Samengevat

Voor wie?
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat?
investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject
Bedrag
basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail