Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Opgelet: grote ondernemingen die nog investeringssteun willen genieten moeten uiterlijk op 4 oktober 2021 hun dossier indienen!

In 't kort

Steun voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie beogen zowel van de onderneming als van de Vlaamse economie.

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS).

Let op: de regionale steunkaart, een verzameling gemeenten waarin een grote onderneming moet investeren om investeringssteun te kunnen ontvangen (zie ook ‘Voorwaarden’), loopt af op 31 december 2021. Grote ondernemingen die nog investeringssteun willen genieten, moeten daarom uiterlijk 4 oktober 2021 hun dossier hebben ingediend. De dossierbehandeling vraagt immers nog tijd en ook de minister of de Vlaamse Regering dient zich nog uit te spreken over het dossier.

Denk je eraan om als grote onderneming nog een investeringssteundossier in te dienen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via onderstaand e-mailadres!

Samengevat

Voor wie?
Kmo's en grote ondernemingen
Voor wat?
Investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject
Bedrag
Basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail