De steunmaatregel wordt verdergezet in 2020. De digitale steunaanvraag 2020 staat momenteel nog niet open. Deze zal nog in het eerste kwartaal van 2020 opengesteld worden. De steun is maximaal 100.000 euro voor de periode 2018-2019-2020 (steun van de aanvragen 2018, 2019 en 2020 samen). Er zal steun kunnen aangevraagd worden voor uitgaven vanaf 1/1/2017, voor maatregelen die nieuw waren na 31/12/2016, voor zover voor deze uitgaven nog geen steun verleend werd.

In 't kort

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven.

Opgelet: De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000 euro. Deze verhoging wordt momenteel ook toegepast op de aanvragen 2017 en 2018 zodat extra steun mogelijk is. Om hiervan gebruik te maken moeten de steunaanvragers 2017 en 2018 na het inloggen op de aanvraagapplicatie, via historiek hun aanvraag 2017/2018 herzien en opnieuw indienen (meer info).

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met min. 1 voertuig van + 3,5 ton
Voor wat?
uitgaven voor ecologisch en veilig transport van goederen over de weg
Bedrag
max. € 100.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail