vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

In 't kort

De aanvraag 2021 kan ingediend worden tot en met 17 december 2021.

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2019, 2020 of 2021 (de steun van de aanvragen 2019,2020 en 2021 samen). Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun bedraagt maximum € 5.000 per vrachtwagen.

Er kan steun aangevraagd worden voor uitgaven van maatregelen vanaf 1/1/2017 tot de datum van de steunaanvraag. De maatregelen moeten nieuw zijn (geweest) na 31/12/2016 en nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor steun.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met min. 1 voertuig van + 3,5 ton
Voor wat?
uitgaven voor ecologisch en veilig transport van goederen over de weg
Bedrag
max. € 100.000 (en max. € 5.000 per vrachtwagen)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail