In 't kort

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven.

Opgelet: De steunaanvraag 2019 staat open vanaf 4 februari 2019 . De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot 5.000 euro. Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast kunnen worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met min. 1 voertuig van + 3,5 ton
Voor wat?
uitgaven voor ecologisch en veilig transport van goederen over de weg
Bedrag
max. € 100.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail