De aanvraag 2019 en de herziening van de aanvraag 2017/2018 kan ingediend worden tot en met maandag 23 december 2019. Aanvragen in opmaak die niet ingediend zijn worden automatisch geannuleerd. Onze kantoren zijn gesloten van kerst tot en met nieuwjaar. De steunmaatregel wordt in 2020 verder gezet.

In 't kort

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven.

Opgelet: De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000 euro. Deze verhoging wordt momenteel ook toegepast op de aanvragen 2017 en 2018 zodat extra steun mogelijk is. Om hiervan gebruik te maken moeten de steunaanvragers 2017 en 2018 na het inloggen op de aanvraagapplicatie, via historiek hun aanvraag 2017/2018 herzien en opnieuw indienen (meer info).

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met min. 1 voertuig van + 3,5 ton
Voor wat?
uitgaven voor ecologisch en veilig transport van goederen over de weg
Bedrag
max. € 100.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail