vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

In 't kort

De aanvraag 2022 stond open van 17 mei tot en met 16 december 2022.

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren  2020, 2021 en 2022 (de steun van de aanvragen 2020 , 2021 en 2022 samen). Het steunpercentage is 30% of 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun bedraagt maximum € 3.000 per vrachtwagen.

Er kan steun aangevraagd worden voor uitgaven van maatregelen vanaf 1/1/2017 tot de datum van de steunaanvraag. De maatregelen moeten nieuw zijn (geweest) na 31/12/2016 en nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor steun.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met min. 1 voertuig van + 3,5 ton
Voor wat?
uitgaven voor ecologisch en veilig transport van goederen over de weg
Bedrag
max. € 100.000 (en max. € 3.000 per vrachtwagen in 2022)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail