vergrootglas

Innovatiemandaten

OPGELET! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

In 't kort

Een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf. 

Het hoofddoel van het onderzoeksproject is de economische valorisatie van onderzoek en de verdere uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven, met andere woorden projecten waarvan de risicograad nog te hoog ligt om reeds als een O&O-project te worden uitgevoerd.

Er is momenteel geen oproep

Samengevat

Voor wie?
consortium van Vlaams bedrijf, Vlaamse kennisinstelling en postdoctorale onderzoeker. Deze laatste dient de aanvraag in.
Voor wat?
project van strategisch basisonderzoek waarvan de resultaten leiden tot een meerwaarde voor het bedrijf of een op te richten spin-off
Bedrag
50 tot 100% van de personeels- en werkingskosten van de postdoctorale onderzoeker

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail