BAR - Brexit Adjustment Reserve

In 't kort

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden (Brexit). De bijhorende handels- en samenwerkingsovereenkomst betekende dat het VK de interne markt en de douane-unie van de EU heeft verlaten. Dit heeft een directe negatieve impact veroorzaakt voor Europese ondernemingen en overheidsentiteiten. Om deze te compenseren heeft de Europese Unie de Brexit Adjustment Reserve (BAR) opgericht, die financiële hulp biedt aan ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten, die lijden onder de Brexit. 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juli 2023 of tot uitputting van de middelen.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten die een negatieve impact ondervinden van de Brexit
Voor wat?
projecten die direct gericht zijn op het verzachten van de negatieve gevolgen van de Brexit in Vlaanderen
Bedrag
maximum 80% tot 100% van de aanvaarde ingediende kosten afhankelijk van type van organisatie

Contact

BAR Logo

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Beheersautoriteit BAR

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail