BAR - Brexit Adjustment Reserve

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

!!! Momenteel ondervinden wij technische problemen met ons e-loket. Wij hopen dit zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Voor diegenen die momenteel voor de deadline van 16/10 een rapport moeten indienen zal uiteraard bekeken worden hoe in de best mogelijke omstandigheden een oplossing kan gegeven worden. Contacteer jouw BAR-contactpersoon als je vragen hebt. Onze excuses voor het ongemak, vanwege de BAR management autoriteit.!!!

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden (Brexit). De bijhorende handels- en samenwerkingsovereenkomst betekende dat het VK de interne markt en de douane-unie van de EU heeft verlaten.

Om de negatieve impact van de Brexit te mitigeren, riep de Europese Unie de Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven. Met de BAR biedt de EU financiële steun aan organisaties, ordernemingen en overheidsinstanties die een project uitvoeren om dit negatieve effect te verzachten.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juli 2023 of tot uitputting van de middelen.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten die een negatieve impact ondervinden van de Brexit
Voor wat?
projecten die direct gericht zijn op het verzachten van de negatieve gevolgen van de Brexit in Vlaanderen
Bedrag
maximum 80% tot 100% van de aanvaarde ingediende kosten afhankelijk van type van organisatie

Contact

Of stel je vraag via e-mail naar brexit@vlaio.be. De projectadviseurs van het BAR-team staan ter beschikking om jouw project te begeleiden.

BAR Logo

Adres
VLAIO
Beheersautoriteit BAR

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail