Energiesteun 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Update 24 april 2023

Op haar zitting van 21 april 2023 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot steuntoekenning voor ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2023 nog steeds geconfronteerd werden met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van het conflict in Oekraïne definitief goed. Deze steun moet gezonde ondernemingen verder continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Alleen ondernemingen met een daling van de EBITDA in de steunperiode (het eerste kwartaal van 2023) ten opzichte van de referentie-EBITDA (één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021) EN met een negatieve EBITDA in de steunperiode of met een daling van de EBITDA van minstens 50% in de steunperiode ten opzichte van de referentie-EBITDA komen in aanmerking voor steun. Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor aardgas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben.

De totale meerkost van de energie-uitgaven voor elektriciteit en aardgas (inclusief CNG en LNG) dient minstens 50% van de EBITDA-daling te bedragen voor een EBITDA-daling van 50% tot 70% of minstens 35% van de strikt positieve referentie-EBITDA voor een EBITDA-daling van meer dan 70%.

Energie-intensieve ondernemingen en energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2023 geen EBITDA-daling van minstens 50% kenden op ondernemingsniveau of waarbij de totale energiemeerkost minder dan 50% van de EBITDA-daling bedraagt, maar die wel een EBITDA-daling van minstens 40% hebben, kunnen steun genieten voor één of meerdere bedrijfstak(ken) indien de bedrijfstak(ken) een operationeel verlies leed in de steunperiode.

Hoe de energiesteun berekend wordt, vind je terug op de webpagina bedrag.

Voor het indienen van een aanvraag raadpleeg je best eerst de handleiding.

De Vlaamse Regering stelt voor deze steunperiode in totaal 125 miljoen euro ter beschikking voor steun aan bedrijven die zwaar getroffen zijn door de stijgende energieprijzen. 

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met vestigingen in Vlaanderen met een daling van de EBITDA van minstens 50% in het eerste kwartaal van 2023 omwille van hoge energiekosten
Voor wat?
verhoogde kosten voor aardgas en elektriciteit in het eerste kwartaal van 2023
Bedrag
25% tot 35% van de in aanmerking komende meerkosten voor aardgas en elektriciteit in het eerste kwartaal van 2023

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon