In 't kort

Met Baekeland-mandaten willen wij individuele onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Bij het Baekeland-mandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken; dit bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat een Vlaamse universiteit in voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. Het bedrijf treedt op als de hoofdaanvrager bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. Na goedkeuring wordt aan het bedrijf projectmatige steun toegekend. We voorzien in cofinanciering van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus.

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma willen we de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden. Pas afgestudeerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen, maar ook mensen die al jarenlang binnen een bedrijf werken, krijgen binnen het Baekeland-programma de kans om te doctoreren, terwijl ze binnen het bedrijf aan de slag kunnen blijven.

Samengevat

Voor wie?
consortium bestaande uit (minimum) een Vlaams bedrijf, een Vlaamse universiteit en een doctorandus
Voor wat?
uitvoeren van een doctoraatsproject met meerwaarde voor het bedrijf
Bedrag
50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail