Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

In 't kort

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling via de ecologiepremie+. Het gaat hier om grote ecologische investeringen (minimum 3 miljoen euro aanvaarde investeringen). 

Samengevat

Voor wie?
kleine, middelgrote en grote ondernemingen
Voor wat?
niet standaardiseerbare, ecologische investeringen
Bedrag
20 tot 40%, afhankelijk van grootte onderneming en technologie

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail