OPGELET! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

In 't kort

Via ICON projecten geeft VLAIO subsidies aan samenwerkingsverbanden van onderzoeksorganisaties en ondernemingen voor interdisciplinair coöperatief onderzoek in de context van strategische onderzoekscentra, speerpuntclusters en thematische beleidsinitiatieven.

Samengevat

Voor wie?
voor onderzoeksorganisaties en ondernemingen actief in Vlaanderen
Voor wat?
voor personeels- en andere kosten van onderzoekstrajecten
Bedrag
100% van de projectbegroting voor onderzoeksorganisaties en 25 tot 60% van de projectbegroting voor ondernemingen

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

 

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail