In 't kort

Via ICON projecten geeft VLAIO subsidies aan samenwerkingsverbanden van onderzoeksorganisaties en ondernemingen voor interdisciplinair coöperatief onderzoek in de context van strategische onderzoekscentra, speerpuntclusters en thematische beleidsinitiatieven.

Samengevat

Voor wie?
voor onderzoeksorganisaties en ondernemingen actief in Vlaanderen
Voor wat?
voor personeels- en andere kosten van onderzoekstrajecten
Bedrag
100% van de projectbegroting voor onderzoeksorganisaties en 25 tot 60% van de projectbegroting voor ondernemingen

Delen:

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie en cybersecurity) zijn het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma en het Onderzoeksprogramma Cybersecurity het eerste aanspreekpunt. Voor overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail