Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

In 't kort

Het herbenutten van verwaarloosde, verontreinigde en/of onderbenutte sites vermijdt het aansnijden van open ruimte en biedt de kans om verwaarloosde omgevingen te herwaarderen en kwaliteitsvol herin te richten.

Op dergelijke brownfields is vaak sprake van een complexe problematiek die de herontwikkeling belemmert. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ biedt de Vlaamse Regering verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak die deze drempels kunnen wegwerken.

De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
projectontwikkelaars
Voor wat?
herontwikkeling van voormalig benutte terreinen
Bedrag
verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak

Contact

Adres
VLAIO
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail