In 't kort

De Vlaamse Regering stimuleert de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars. Het afsluiten van een brownfieldconvenant biedt verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Samengevat

Voor wie?
projectontwikkelaars
Voor wat?
herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen
Bedrag
verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail