Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Wat? "De Blue deal waterbesparende investeringen" is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Het gaat om investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) en de Strategische ecologiesteun (STRES), maar wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.

Voor wie? Alle kmo's met vestiging in het Vlaams Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren. Eénmanszaken, vrije beroepen en vzw's met economische activiteit komen ook in aanmerking. Uitgesloten zijn grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derdepartijfinanciering, ondernemingen met een overheidsaandeel vanaf 50%.

Waarvoor? 

  • opvang en zuivering van regenwater
  • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
  • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
  • ontzilting van zeewater
  • waterbesparing binnen bestaande processen
  • waterbemaling

Hoeveel steun? Kleine ondernemingen kunnen rekenen op 20% steun, middelgrote op 10%. Er dient mimimaal € 10.000 geïnvesteerd te worden en het maximale steunbedrag is € 500.000.

Logo Europese Unie

Samengevat

Voor wie?
kmo’s (ook vzw’s met een economische activiteit en vrije beroepen)
Voor wat?
investeringen die besparen op het drink-, grond- en/of oppervlaktewatergebruik
Bedrag
20% kleine onderneming – 10% middelgrote onderneming

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail