Photo by dan lewis on Unsplash

Circulaire maakindustrie: levensduurverlenging

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie. Het partnerschap bestaat uit ten minste één bedrijf en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten. 

Het project moet bijdragen aan de Vlaamse ambitie om te evolueren naar een circulaire economie. In het Vlaams Energie en Klimaatplan wordt de ambitie vooropgesteld om onze materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen en om onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen.

 

Logo Europese Unie

Samengevat

Voor wie?
brede partnerschappen met ten minste één onderneming
Voor wat?
proefprojecten levensduurverlenging in de maakindustrie
Bedrag
maximum € 100.000

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail