Hoogspanningsmasten - Photo by Matthew Henry on Unsplash

Compensatie indirecte emissiekosten

In 't kort

Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. 

De Vlaamse overheid wil dit concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor deze CO2-kosten.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren
Voor wat?
compensatie hogere elektriciteitsfactuur wegens doorberekening indirecte emissiekosten
Bedrag
variabel op basis van elektriciteitsverbruik of productievolume

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail