Hoogspanningsmasten - Photo by Matthew Henry on Unsplash

Compensatie indirecte emissiekosten

De compensatie voor emissiejaar 2021 zal in het voorjaar van 2023 aangevraagd kunnen worden.

In 't kort

Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. 

De Vlaamse overheid wil dit concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor deze CO2-kosten.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren
Voor wat?
compensatie hogere elektriciteitsfactuur wegens doorberekening indirecte emissiekosten
Bedrag
variabel op basis van elektriciteitsverbruik of productievolume

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail