Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

In 't kort

Heb je plannen om te investeren in een duurzame technologie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een ecologiepremie+. Deze ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die investeren in een technologie die in deze lijst staat. De technologieën sluiten aan bij de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte en water. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. 

Staat jouw technologie niet in de lijst?

Niet elke technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt, staat in de lijst van ecologiepremie+. Wil je een andere technologie gebruiken of kom je niet in aanmerking voor de ecologiepremie+? Check dan of je in aanmerking komt voor de GREEN investeringssubsidie. Deze subsidie steunt investeringen in groene technologieën om te verwarmen of te koelen, elektrificatie, of energie efficiëntie.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen die investeren in het Vlaamse Gewest
Voor wat?
investering in performante ecologische technologieën (limitatieve lijst)
Bedrag
15 tot 55% van de meerkost van de investering

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail