Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

In 't kort

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Visuele weergave van de stappen die men kan ondernemen

In welke technologie wil je investeren?

Heb je plannen om voor de warmtevraag of koeling van je productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof)? Check de technologieënlijst van de ecologiepremie+. Staat jouw technologie erin? Dien dan hier je aanvraag in. Staat jouw technologie er niet in? Check de voorwaarden voor de GREEN investeringssteun.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen die investeren in het Vlaamse Gewest
Voor wat?
investering in performante ecologische technologieën (limitatieve lijst)
Bedrag
15 tot 55% van de meerkost van de investering

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail