Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten om ondernemingen te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau.

Op 3 januari 2023 is er een nieuw wijzigingsbesluit in werking getreden. De overbruggingslening wordt verruimd zodat ook grote ondernemingen deze kunnen aanvragen. Het maximale te ontlenen bedrag wordt opgetrokken naar € 2 miljoen. 

Het maximale leningsbedrag aangevraagd onder de tijdelijke kaderregeling afdeling 2.3 blijft nog steeds beperkt tot 15% van de gemiddelde jaaromzet van 3 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag.

Voor de terugbetaling van de lening is er een keuzemogelijkheid tussen 3 jaar en 5 jaar met een aangepaste rentevoet. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt maandelijks, in gelijke schijven, na een vrijgestelde periode van 24 maanden. De terugbetaling van de rente gebeurt maandelijks. Er is geen vrijgestelde periode voor de terugbetaling van de rente. De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van € 10.000.

Een steunaanvrager kan binnen het maximale leningsbedrag in totaal drie leningen toegezegd krijgen. Het aantal leningen is inclusief eventuele al verleende overbruggingsleningen die konden aangevraagd worden tussen 28 februari en 15 juni 2022 en tussen 1 augustus en 15 december 2022.

De overbruggingslening kan worden aangevraagd tot 15 december 2023

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse ondernemingen met acute liquiditeitsnoden voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau
Voor wat?
lening terugbetaalbaar op 3 of 5 jaar
Bedrag
lening van minimaal € 10.000

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail