Overbruggingslening

In 't kort

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak.

Via de overbruggingslening kunnen ondernemers investeringen financieren die ze moeten doen zoals voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) of andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten, herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers.

De lening wordt verleend met een rente van 1 procent. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. Voor beide leningen gebeurt de terugbetaling per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van € 10.000. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan de ondernemer ofwel maximaal € 200.000 ontlenen (minder dan 50 werknemers), ofwel € 400.000 (tussen de 50 en 250 werknemers).

Bijkomend geldt er dat voor ondernemingen actief in de land- en tuinbouw het maximum beperkt is tot € 200.000 indien minder dan 50 werknemers en € 290.000 indien tussen de 50 en 250 werknemers. Voor ondernemingen uit de visserij en de aquacultuur bedraagt het maximum € 200.000 indien minder dan 50 werknemers en € 345.000 indien 50 tot 250 werknemers.

Een steunaanvrager kan binnen het maximum in totaal twee leningen toegezegd krijgen.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse kmo’s die handelsgoederen en duurzame goederen moeten aankopen en vaste kosten als handelshuur moeten financieren.
Voor wat?
lening op 2 of 3 jaar voor de financiering van heropstartinvesteringen en -kosten
Bedrag
lening van minimaal € 10.000 en maximaal € 200.000 (kleine ondernemingen) ofwel € 400.000 (middelgrote ondernemingen) aan 1% rente

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail