Alle informatie op deze pagina’s is onder voorbehoud van goedkeuring van deze steunmaatregel door de Europese Commissie.

In 't kort

Op haar zitting van 14 oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering om ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energiekosten ten gevolge van het conflict in Oekraïne financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement. 

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Enkel ondernemingen met een operationeel verlies en meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun. Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben. Energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal 2022 in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau - , kunnen deze steun krijgen.

Het subsidiebudget bedraagt € 125 miljoen voor het vierde kwartaal 2022.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen met vestigingen in Vlaanderen met een operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 omwille van hoge energiekosten
Voor wat?
verhoogde kosten voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal 2022
Bedrag
25% tot 35% van de in aanmerking komende meerkosten voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal 2022

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail