Living labs circulaire economie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie. Via multi-stakeholder en multi-level samenwerkingen zorgt het project voor het uitwerken, testen, implementeren en opschalen van circulaire oplossingen. Het partnerschap bestaat uit ten minste drie partners, waarvan ten minste één bedrijf, en kan daarnaast onder andere kennisinstellingen, overheden, vzw’s en sectorfederaties bevatten.

Het project moet bijdragen aan de Vlaamse ambitie om te evolueren naar een circulaire economie. In het Vlaams Energie en Klimaatplan wordt de ambitie vooropgesteld om onze materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen en om onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen.

Download hier de communicatiefiches

 

Logo Europese Unie

Samengevat

Voor wie?
brede partnerschappen met ten minste drie partners waarvan ten minste één bedrijf
Voor wat?
livings labs projecten voor systeemoplossingen in de bouw- en maakindustrie
Bedrag
minimaal € 300.000 en maximaal € 1.000.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail