Oproep walstroom

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Deze oproep is gericht op investeringen in walstroom, d.w.z. infrastructuur waarbij een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Door walstroom te gebruiken hoeven aangemeerde schepen hun motoren niet meer te gebruiken, waardoor gebruik van fossiele brandstoffen evenals lokale lucht- en watervervuiling daalt. De subsidies worden voorzien via REPowerEU, een initiatief van de Europese Commissie. 

Deze oproep staat open van 8 oktober 2023 (vroegste startdatum projecten op 1 november 2023) tot en met 22 december 2023, 12.00 uur ’s middags.

De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten, het maximaal steunbedrag per project bedraagt € 4.000.000. De in aanmerking komende kosten bedragen minimaal € 1.000.000. Uitgaven voor deze oproep kunnen het volgende omvatten:

  • de laadinfrastructuur en de bijbehorende technische uitrusting, waaronder vaste, mobiele of drijvende installaties
  • de installatie van of verbeteringen aan elektrische of andere componenten, waaronder elektrische kabels en energietransformatoren, die nodig zijn om de oplaad- of tankinfrastructuur aan te sluiten op het net, inclusief de uitgaven voor netverzwaring, of op een lokale productie- of opslaginstallatie voor elektriciteit of waterstof
  • de civieltechnische werken
  • de aanpassingen van gronden of wegen
  • de installatie-uitgaven en de uitgaven voor vergunningen die daarmee verband houden
     

EU partnership

Samengevat

Voor wie?
Havenautoriteiten en bedrijven gevestigd in het Vlaams Gewest
Voor wat?
Investeringen in walstroom in Vlaamse havens
Bedrag
50% van de subsidiabele kosten, minimaal € 1.000.000 en maximaal € 4.000.000

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.