Financiering gezocht … maar de bank wil niet mee

Publicatiedatum
Werd jouw kredietaanvraag negatief beoordeeld en loopt de communicatie met je bankier niet echt vlot? De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je helpen!

Jouw kredietvraag werd negatief beoordeeld?

De banken hebben zich geëngageerd om de ondernemer te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Heel wat ondernemers konden genieten van betalingsuitstel op de lopende kredieten of kregen een overbruggingskrediet onder staatswaarborg. De ministerraad van 7 mei heeft bovendien beslist om deze garantieregeling voor nieuwe kredieten te verlengen tot 31 december 2021. Dit kan in bepaalde gevallen zorgen voor een soepelere kredietverstrekking.

Maar net jouw kredietvraag werd negatief beoordeeld. Je begrijpt het standpunt van de bank niet. Je vindt dat de communicatie met je bankier echt niet vlot loopt en er is geen oplossing in zicht voor je financieringsprobleem. 

Heb je al gedacht aan de dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar? Deze VLAIO-dienstverlening speelt een neutrale, intermediaire rol tussen de ondernemer en de financiële instelling om in alle vertrouwen een oplossing te vinden. 

Nood aan nieuw krediet

Elke ondernemer met een goed project die een complex financieringsprobleem heeft en er niet in slaagt om het op te lossen kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze dienst ondersteunt ondernemers en geeft hen een toekomstperspectief ingeval van geweigerd nieuw krediet. Denk aan de financiering van een nieuwe investering of behoefte aan bedrijfskapitaal.

De dienst tracht met een neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing. Samen met de ondernemer wordt bekeken waarom het gevraagde krediet werd geweigerd. We zoeken naar nieuwe sterke elementen waardoor de bank het dossier zou willen herbekijken. Ook de mogelijkheid van niet-bancaire financiering kan bekeken worden.

De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis

Moeilijkheden met bestaande kredieten

Bijkomend geeft de Vlaamse kredietbemiddelaar ondersteuning aan ondernemers die moeilijkheden hebben met bestaande kredieten. De ondernemer voelt zich hierbij soms ‘in het nauw gedreven’ en ziet geen oplossing. Samen bekijken we de mogelijkheden om het krediet te herbekijken.

Alle info vind je op vlaio.be/kredietbemiddelaar.

 

De voornaamste steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de coronacrisis in een notendop:

(!) Belangrijk, deze steunmaatregelen veranderen geregeld, worden verlengd of uitgebreid. Blijf op de hoogte door je hier in te schrijven voor onze corona update voor bedrijven!

Steun via VLAIO:

Een overzicht van wat VLAIO aanbiedt om jouw bedrijf te steunen tijdens en na de coronacrisis vind je op vlaio.be/corona.

    Andere belangrijke Vlaamse steun:

    Voor een volledig up-to-date overzicht van alle Vlaamse steun kan je steeds terecht op deze pagina in onze subsidiedatabank.

    Belangrijke federale steun:

    Alle maatregelen van de federale overheid en andere instanties vind je in de subsidiedatabank met filter 'coronavirus'.