Vraag je bank om uitleg bij kredietweigering

Publicatiedatum

Wordt jouw krediet door de bank geweigerd? Een nieuwe gedragscode bepaalt dat banken je uitleg moeten geven over de redenen.

Nieuwe gedragscode voor banken

De overheid heeft samen met de ondernemersorganisaties en Febelfin een nieuwe gedragscode opgesteld. Bij weigering van een krediet wordt de banken gevraagd om uitleg te verstrekken bij de redenen van die weigering. Deze nieuwe gedragscode is vanaf 1 maart 2018 van toepassing. Zo kan jij als ondernemer vernemen waarom je geen krediet krijgt en kan je vaak je aanvraag verduidelijken en/of jouw project aanpassen (timing, bedrag, borgen, …). 

Weigering niet altijd duidelijk verwoord

De bank stelt zich niet in de plaats van de ondernemer maar bekijkt de problematiek vanuit haar eigen standpunt. Ook laten complexe situaties zich niet zo makkelijk vertalen in een geschreven tekst. Of kan het taalgebruik problemen geven doordat de bankier vakjargon gebruikt die de ondernemer niet begrijpt. Wat is cash flow precies? En terugbetalingscapaciteit?

Vraag uitleg en/of krijg hulp van de Vlaamse Kredietbemiddelaar

Als ondernemer ben je specialist in jouw bedrijfssector, maar daarom geen financieel expert. Wil je meer uitleg krijgen van jouw bank? Aarzel niet deze te vragen. Ben je overtuigd van de slaagkansen van jouw project, maar begrijp je jouw kredietweigering niet? Laat je bijstaan door de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Delen: