Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

Laatst gewijzigd op 7 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in maatschappelijk verantwoorde projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 5 mln. en € 10 mln.

Wat houdt de maatregel in

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is een publieke holding en investeringsmaatschappij waarvan de federale overheid de enige aandeelhouder is. Haar missie bestaat erin het federale overheidsaandeelhouderschap en investeringsbeleid vorm te geven en daarbij enerzijds de financiële belangen van de Staat te behartigen en anderzijds de bloei van de Belgische economie en de werkgelegenheid te bevorderen, dit alles in lijn met de principes van goed beheer, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en deugdelijk ondernemingsbestuur.

Ze vervult een dubbele functie. Zo treedt FPIM op als een investeringsmaatschappij en als holding van de overheid.

Wie komt in aanmerking

De opdracht van FPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Voorbeelden hiervan zijn Innovation Fund, Capricorn Innovative Chemistry Fund, Vesalius Biocapital III, Unified Post, Scale-ups.eu, Euroports, Inventures II.

Wat komt in aanmerking

Als investeringsmaatschappij begeleidt de FPIM de oprichting en de uitrol van ambitieuze ondernemingen met een belangrijk groeipotentieel. Zij bevordert hiermee de ontwikkeling of de consolidatie van een ecosysteem dat gunstig is voor de economische ontwikkeling, de innovatie en het opzetten van netwerken.

In haar investeringsbeslissingen zoekt zij steeds een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project dat een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit anderzijds.

De FPIM wenst zich hierbij vooral te focussen op de volgende economische sectoren:

  • Financiën
  • Luchtvaart
  • Gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek
  • Impactinvesteringen
  • Energie en diensten van openbaar nut
  • Vervoer en Mobiliteit

De activiteiten van de FPIM zijn gebaseerd op volgende functies:

FPIM als Investeringsmaatschappij

De opdracht van FPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Voorbeelden hiervan zijn Innovation Fund, Capricorn Innovative Chemistry Fund, Vesalius Biocapital III, Unified Post, Scale-ups.eu, Euroports, Inventures II.

FPIM als overheidsholding

De opdracht van FPIM als overheidsholding bestaat erin participaties aan te houden en te beheren die strategisch belangrijk zijn voor het waarmaken van het federaal beleid of bijdragen aan de belangen van de economie op federaal niveau.

Voorbeelden hiervan zijn de participaties in bpost, de Nationale Loterij, Bozar en Brussels Airport Company.

FPIM als mandataris van de overheid (gedelegeerde opdrachten)

In het kader van haar holdingfunctie kan de FPIM ook participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke vraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.

Zo heeft de FPIM bijvoorbeeld participaties genomen in BNP Paribas, Dexia, Belfius en Ethias.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

FPIM verstrekt risicokapitaal onder de vorm van “patient capital tools” zoals aandelenparticipaties, achtergestelde leningen, en converteerbare obligatieleningen. De risicokapitaalfinanciering wordt beperkt tot een minderheidsparticipatie.

De FPIM verstrekt geen subsidies.

Transformatiefonds

FPIM beheert via een gespecialiseerde dochtervennootschap ook het nieuwe 'Transformatiefonds', bijgestaan door een onafhankelijk investeringscomité. Via dit nieuwe fonds kunnen bedrijven (achtergestelde) leningen aangaan of kan de overheid minderheidsaandeelhouder worden. Zowel (startende) kmo’s als grote bedrijven komen voor deze financieringsvormen in aanmerking. De bedrijven moeten wel minstens 5 voltijdse werknemers in dienst hebben en ze moeten een bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie.

Zowel regionale investeringsmaatschappijen (zoals PMV), institutionele investeerders en private investeerders zullen kunnen instappen in het fonds. Het fonds zal € 750 miljoen omvatten, waarvan € 500 miljoen bedoeld is voor de economische relance en € 250 miljoen voor de omslag naar een duurzame economie. Het is de bedoeling dat elke Belg op termijn kan mee-investeren.

Met het Belgian Recovery Fund werd reeds een eerste tak van het Transformatiefonds gelanceerd. In totaal zal via dat fonds de komende vijf jaar tot € 350 miljoen geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven te versterken. Het gaat om het verstrekken van achtergestelde en/of converteerbare leningen aan Belgische ondernemingen met een ambitieus en duurzaam businessplan. Het bedrag wordt verzameld via twee financieringsbronnen: € 100 miljoen vanuit het Transformatiefonds via FPIM en € 250 miljoen via institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. Meer informatie kan je lezen in dit persbericht

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.