Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

Laatst gewijzigd op 13 sep 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in maatschappelijk verantwoorde projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 5 mln. en € 10 mln.

Wat houdt de maatregel in

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is de federale overheidsholding. Ze vervult een dubbele functie. Zo treedt FPIM op als een investeringsmaatschappij en als holding van de overheid. De investeringen als openbare holding worden genomen in overleg met de overheid.

In het verlengde van de openbare holdingfunctie kan de FPIM ook participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke aanvraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.

Wie komt in aanmerking

FPIM richt zicht in principe tot ondernemingen uit de private sector met focus op bepaalde sectoren (zie verder).

Wat komt in aanmerking

FPIM participeert als overheidsmaatschappij in bedrijven ter ondersteuning van hun ontwikkeling. In de investeringsbeslissingen zoekt zij een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project die een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie en maatschappij, enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit, anderzijds.

De activiteiten van de FPIM zijn gebaseerd op twee functies:

FPIM als Investeringsmaatschappij

De FPIM wenst zich tevens te profileren als de investeringsmaatschappij die een groot belang hecht aan maatschappelijk verantwoorde projecten. De FPIM zoekt naar een optimale combinatie tussen rendabiliteit en maatschappelijke relevantie. De FPIM wenst zich hierbij vooral te focussen op de volgende economische en tranversale sectoren:

  • innovatie;
  • Internationale investeringen;
  • vastgoed;
  • netwerken;
  • luchtvaartindustrie en luchthavens.

Voorbeelden hiervan zijn de participaties in verschillende biotechbedrijven en risicokapitaalfondsen zoals Innovation Fund, Capricorn Innovative Chemistry Fund, Vesalius Biocapital III en Qbic.

FPIM als holdingmaatschappij

De FPIM participeert in bedrijven waarmee de Staat een bijzondere band heeft of die van strategisch belang zijn of die betrekking hebben op geprivatiseerde overheidsbedrijven.

Voorbeelden hiervan zijn de participaties in Bpost, de Nationale Loterij en China Belgium Direct Equity Investment Fund (CBDEIF).

FPIM als mandataris van de overheid (gedelegeerde opdrachten)

In sommige gevallen overtreffen de investeringen de capaciteit van de eigen middelen van de FPIM of zijn investeringen nauwelijks rendabel. Ze vertonen echter een uitgesproken maatschappelijke relevantie, wat aanleiding geeft tot overheidsinvestering. In deze gevallen draagt de overheid aan de FPIM op om de investering te verwezenlijken, waarna FPIM de aan de overheid verbonden lasten draagt. De FPIM voert het beleid in deze vennootschappen uit op uitdrukkelijk initiatief van de overheid. Modelvoorbeeld hiervan zijn de investeringen in de enkele grote financiële instellingen sinds de bankencrisis in 2008.
Zo heeft de FPIM met de Staat een belangrijke participatie genomen in de bancaire sector (BNPP Fortis (nu verkocht), BNP Paribas, Dexia, Belfius, Ethias Finance, thans Vitrufin), maar ook in bedrijven zoals ASTRID, de netwerkbeheerder voor de communicatie van en tussen de veiligheidsdiensten in het land.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

FPIM verstrekt risicokapitaal onder de vorm van achtergestelde leningen (met warrant), aandelenparticipaties en converteerbare obligatieleningen (met warrant). De risicokapitaalfinanciering bedraagt in principe € 5 tot € 10 miljoen en wordt beperkt tot een minderheidsparticipatie.

De FPIM verstrekt geen subsidies.