Campagnebeeld vriendenaandeel

Mogelijke financieringsbronnen

Vriendenaandeel

Spaargeld activeren

Financiële middelen hoeven niet altijd van de bank te komen. De kans is reëel dat zich in je omgeving mensen bevinden die wat extra geld opzij hebben staan. En dat je die kan overtuigen om dit in jouw zaak te investeren. Dat worden dan friends with benefits: mensen wiens vriendschap net wat verder gaat.

Fiscaal voordeel voor particulieren

Een particulier kan via het Vriendenaandeel tot € 75.000 investeren in een kmo met een Vlaamse exploitatiezetel. Het Vriendenaandeel verschilt eigenlijk niet zoveel van een gewone aandelentransactie: de inbrenger wordt voor een stuk mede-eigenaar van je zaak in ruil voor een  kapitaalinjectie. Hij draagt dus ook samen met jou het ondernemersrisico, zonder garantie of bescherming. De Vlaamse overheid vindt dit soort lokale investeringen waardevol en sponsort ze gedurende maximaal 5 jaar met een fiscaal voordeel van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag.

De Vlaamse overheid belastte de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV met de registratie van de uitgifteovereenkomsten die de inbreng van vers geld in een Vlaamse vennootschap via Vriendenaandelen bevestigt. Op de PMV/z site vind je ook een model uitgifteovereenkomst.

Versterk je eigen vermogen als ondernemer

Via het Vriendenaandeel haal je direct extra kapitaal op voor je onderneming. Het fiscale voordeel is daarom ook begrensd: je kan via deze techniek maximaal € 300.000 ophalen, in schijven van maximaal € 75.000 per investeerder. 

Enkel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen Vriendenaandelen uitgeven.

Ook interessant

Winwinlening

Via de Winwinlening verstrekken particulieren een achtergestelde lening aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.

Vriendenaandelen kunnen gecombineerd worden met Winwinleningen tot een plafond van € 75.000 (voor de Vriendenaandeelhouder-kredietgever) en € 300.000 (voor de emittent-kredietnemer).

BAN Vlaanderen als bemiddelaar tussen business angels en beloftevolle ondernemers

Een business angel (BA) is een particulier (meestal (ex)-ondernemers) die een deel van zijn of haar persoonlijke vermogen investeert in een start-up of scale-up. 

Business Angels Netwerken (BAN's) zijn netwerken die business-angels groeperen die bereid zijn om te investeren in bepaalde projecten. Deze netwerken investeren niet maar bemiddelen tussen de Business Angel en de onderneming.

Het netwerk BAN Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk van business angels en beloftevolle ondernemers, op zoek naar risicokapitaal.

Meer weten over risicokapitaal en risicokapitaalverschaffers? Check dit overzicht