eenzame fietser op een brug

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

Ben je ondernemer en heeft je bank je kredietaanvraag geweigerd? Ondervind je moeilijkheden bij de financiering van je onderneming en slaag je er zelf niet in je financieringsprobleem op te lossen? Of de onderhandelingen met je bank zitten vast?

De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je helpen!

Elke ondernemer met een goed project maar met een complex financieringsprobleem dat niet eenvoudig opgelost raakt, kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. De Kredietbemiddelaar tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. De tussenkomst van de Vlaamse Kredietbemiddelaar is vertrouwelijk, neutraal en gratis. Deze dienst zoekt mee naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is maar kan geen succes garanderen.

Voor wie?

De dienstverlening van de Vlaamse Kredietbemiddelaar is toegankelijk voor iedere Vlaamse onderneming (incl. vzw’s) die bij de bank(en) moeilijkheden ondervindt om een probleem met bestaande en/of met het bekomen van nieuwe professionele kredieten op te lossen. Dit betekent dat de ondernemer reeds contact had met de bank omtrent het financieringsprobleem.

Wanneer kan je een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar?

Er zijn verschillende situaties waarbij je een beroep kan doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar:

  • Moeilijkheden bij de aanvraag van een nieuw krediet: het kan o.a. gaan over de financiering van je nieuwe onderneming, de behoefte aan bedrijfskapitaal of de financiering van een nieuwe investering voor je bedrijf.
  • Bestaande kredieten: je ervaart als ondernemer problemen rond de terugbetaling van je krediet, je wenst je huidige lening te herschikken, je krediet is opgezegd of dreigt opgezegd te worden.
  • Communicatie: de dialoog met je bankier verloopt slecht of is zelfs onmogelijk geworden. Vaak loopt de communicatie fout door onduidelijkheid: verwachtingen en/of behoeftes zijn misschien te vaag geformuleerd. Mogelijks vindt het communicatieprobleem haar oorsprong in het niet naleven van de financiële verbintenissen van de ondernemer.

Wat doet de Vlaamse Kredietbemiddelaar?

De Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt je als ondernemer bij het zoeken naar een oplossing van je specifiek financieringsprobleem. In alle vertrouwen. Doel is het vinden van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

We nemen steeds een neutrale positie in. We kunnen geen dwingende kracht uitoefenen op de bank en kunnen ons niet verzetten tegen haar beslissingen. We spannen ons wel in om de bank te overtuigen van de ernst en de haalbaarheid van het project. Zo willen we het dossier in een positieve richting sturen.

  • Wij helpen je je kredietaanvraag te verbeteren door de sterke punten in je dossier te benadrukken. Ook zoeken wij naar elementen die een nieuwe wending aan je dossier kunnen geven.
  • Wij helpen je de dialoog met je bank te herstellen.
  • Wij reiken je alternatieve financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen aan.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar bestaat uit een team dat gespecialiseerd is in kredieten voor ondernemingen. Het team heeft ruime praktische en technische kennis van de diverse soorten financieringsinstrumenten, zowel private als overheidsinitiatieven. Zij analyseren op een kritische wijze je dossier en benaderen het vanuit diverse invalshoeken met de bedoeling om creatieve oplossingen voor te stellen.

Indien er nog geen contact was met je bank en je zoekt algemene informatie over ondernemerskredieten en/of financieringsadvies op maat, dan verwijzen we je graag door naar het Financieringskompas, de online contactdagen financiering & subsidies of een VLAIO-bedrijfsadviseur

Aanvraagformulier

De aanvraag voor kredietbemiddeling gebeurt via het aanvraagformulier. Zo hebben we onmiddellijk je contactgegevens en krijgen we een eerste beeld van je financieringsprobleem. Na een eerste analyse contacteren we je om de mogelijkheden te overlopen. 

Contactgegevens

VLAIO
De Vlaamse Kredietbemiddelaar
Koning Albert II-laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T 0800 20 555
kredietbemiddelaar@vlaio.be

Wie kan je nog helpen? 

DYZO

DYZO ondersteunt en begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Zij bieden gratis bedrijfseconomische, juridische en psychologische begeleiding. 

Voor meer info: www.dyzo.be

Fiscale Bemiddelingsdienst

Indien je een ernstig geschil hebt met de federale belastingadministratie (FOD Financiën), dan kan je een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Deze dienst zal in alle  objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid je aanvraag behandelen en zo trachten om je standpunten met die van de federale belastingadministratie te verzoenen.

Voor meer info: www.fiscalebemiddeling.be

Ombudsfin

Ombudsfin vzw is bevoegd voor klachten van uiteenlopende aard, na een conflict met een financiële instelling.

Voor meer info: www.ombudsfin.be  

Febelfin

Febelfin vzw is de Belgische federatie van de financiële sector. Hun website bundelt allerhande informatie over de financiële sector voor zowel particulieren als voor ondernemers.

Voor meer info: www.febelfin.be

De website www.financieringvanondernemingen.be werd op initiatief van Febelfin en een aantal partners opgericht om de dialoog tussen ondernemers, hun adviseurs en de financiële sector te bevorderen.

FOD Economie

De website van FOD Economie geeft uitgebreide informatie omtrent ondernemingsgerelateerde topics.

Zie: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen

Hier kan je ook de toepassing Ready4Credit terugvinden, een online instrument gebaseerd op de voornaamste criteria die banken gebruiken. Zo kan je nagaan hoe een financiële instelling jouw kredietaanvraag zou beoordelen.  

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: