eenzame fietser op een brug

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

Ben je ondernemer en heeft je bank je kredietaanvraag geweigerd? Ondervind je moeilijkheden bij de financiering van je onderneming en slaag je er zelf niet in je financieringsprobleem op te lossen? Of de onderhandelingen met je bank zitten vast?

De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je helpen!

Elke ondernemer met een goed project maar met een complex financieringsprobleem dat niet eenvoudig opgelost raakt, kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. De Kredietbemiddelaar tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. De tussenkomst van de Vlaamse Kredietbemiddelaar is vertrouwelijk, neutraal en gratis. Deze dienst zoekt mee naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is maar kan geen succes garanderen.

Voor wie?

De dienstverlening van de Vlaamse Kredietbemiddelaar is toegankelijk voor iedere Vlaamse onderneming (incl. vzw’s) die bij de bank(en) moeilijkheden ondervindt om een probleem met bestaande en/of met het bekomen van nieuwe professionele kredieten op te lossen. Dit betekent dat de ondernemer reeds contact had met de bank omtrent het financieringsprobleem.

Wanneer kan je een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar?

Er zijn verschillende redenen waarom je een beroep kan doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar:

  • Moeilijkheden bij de aanvraag van een nieuw krediet: het kan o.a. gaan over de financiering van een nieuwe onderneming, een behoefte aan bedrijfskapitaal, de financiering van een nieuwe investering.
  • Bestaande kredieten: je ervaart als ondernemer problemen rond de terugbetaling van je krediet en/of betaling van je intresten, je wenst je huidige lening te herschikken, je krediet is opgezegd of dreigt opgezegd te worden.
  • Communicatie: de dialoog met je bankier verloopt slecht of is zelfs onmogelijk geworden. Vaak loopt de communicatie fout door onduidelijkheid: verwachtingen en/of behoeftes zijn misschien te vaag geformuleerd. Mogelijks vindt het communicatieprobleem haar oorsprong in het niet naleven van de financiële verbintenissen van de ondernemer.

Aanvraag voor bemiddeling enkel via formulier

De aanvraag voor bemiddeling gebeurt via het aanvraagformulier. Zo hebben we onmiddellijk je contactgegevens en krijgen we reeds een eerste beeld van je financieringsprobleem.

Contacteer ons

VLAIO
De Vlaamse Kredietbemiddelaar
Koning Albert II-laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T 0800 20 555
kredietbemiddelaar@vlaio.be

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: