Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Laatst gewijzigd op 5 jul 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden
Uitstel of vrijstelling
van betaling van sociale bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen met betalingsmoeilijkheden kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen.

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen

Tijdelijke financiële of economische moeilijkheden

Wanneer je als ondernemer met tijdelijke financiële of economische moeilijkheden kampt (andere redenen dan de coronacrisis) kan je in bepaalde gevallen ook een uitstel of vrijstelling krijgen. 

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige of regularisatiebijdragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. De problemen dienen van tijdelijke aard te zijn, elk jaar opnieuw structurele vrijstelling krijgen kan niet meer.

Let op: Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Meer informatie vind je terug op de website van RSVZ op Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen

Ook voor starters

Start je als zelfstandige, dan moet je minstens één jaar wachten, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht.

Vraag echter voor je een aanvraag indient aan je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van de verschuldigde voorlopige bijdragen.

Meer informatie kan je terugvinden bij Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting).

Betalingsfaciliteiten sectoren in crisis

Zelfstandigen die actief zijn in een sector in crisis, kunnen genieten van bepaalde betalingsfaciliteiten. 

Ook voor de Brexit gelden er betalingsfaciliteiten. 

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode (eind 2020).

Meer informatie vind je op de website van RSVZ op Betalingsfaciliteiten sectoren in crisis.

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van € 30.000 op jaarbasis overschrijden.

Indien je te laat betaalt, rekent het RSVZ verhogingen aan op het niet-betaalde deel van de bijdrage. Indien je niet op tijd kon betalen door “overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen”, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Let wel, de hoofdsom moet dan al betaald zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de website van RSVZ op Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen (coronacrisis)

Zelfstandigen met moeilijkheden door het coronavirus konden bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen. 

Meer informatie kan je terugvinden op de website van RSVZ 'Moeilijkheden door het coronavirus'.

Meer informatie kan je ook bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.